Kamer – invoering registratie op bouwwerven – strijd tegen illegale werknemers

(Belga) De Kamer heeft donderdagavond een wetsontwerp goedgekeurd dat een elektronische registratie invoert op bouwwerven. Enkel N-VA, LDD en MLD onthielden zich. Een ander ontwerp, dat unaniem groen licht kreeg, verplicht werkgevers om na te gaan dat hun werknemer legaal in het land verblijft.

Het wetsontwerp voert een systeem in voor de registratie van de aanwezigheid van mensen op een tijdelijke of mobiele bouwplaats waar werken worden uitgevoerd door tenminste twee aannemers. Deze verplichting geldt voor bouwplaatsen die betrekking hebben op bouwwerken waarvan de totale oppervlakte 1.000 m2 of meer bedraagt, maar kan later uitgebreid worden naar andere bouwplaatsen. Zo krijgt men een duidelijk beeld van wie er op een bepaald moment aanwezig is op een bouwplaats, of zij werken als werknemer of zelfstandige en voor wie zij werken uitvoeren. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbank. Daarnaast zetten de volksvertegenwoordigers nog het licht op groen voor een wetsontwerp dat een werkgever verplicht om na te gaan of zijn werknemer over een verblijfsvergunning beschikt. Vandaag moet hij enkel een arbeidsvergunning bekomen voor een vreemde werknemer. (AHO)

Partner Content