Kamer buigt zich op 15 maart plenair over grondwetsartikel 195

(Belga) De plenaire Kamer buigt zich volgende week donderdag over de wettekst die het grondwetsartikel 195 zodanig wijzigt dat een zesde staatshervorming mogelijk wordt. Dat heeft de conferentie van de voorzitters beslist.

Normaal kan de grondwet pas worden aangepast indien het bewuste artikel in een vorige legislatuur voor hetziening vatbaar is verklaard. De acht partijen die in het najaar 2011 een communautair akkoord afsloten, willen dit nu veranderen om zo dat akkoord ook te kunnen uitvoeren. Ze dienden een wettekst in die bepaalt dat een grondwetswijziging deze keer wel in één keer kan gebeuren. De procedure kan dus wel enkel voor deze staatshervorming. De laatste week van maart trekt de plenaire vergadering tijd uit voor de bespreking en stemming van het eindrapport van de bijzondere Dexiacommissie. Het debat is voorzien op woensdag 28 maart, de stemming volgt een dag later. Dezelfde dag spreekt de Kamer zich ook uit over de laatste programmawet. (MVL)

Partner Content