Justitie krijgt meer geld voor personeel en digitalisering

. © Belga

Het budget voor justitie wordt tegen 2024 verhoogd met bijna een half miljard euro. Daarbovenop wordt er in de periode 2021-2016 nog eens 137 miljoen euro geïnvesteerd in de digitalisering van justitie, geld dat komt uit het Europese relancefonds (Recovery en Resilience Facility – RFF).

‘Daarvan is 102 miljoen voorzien voor de digitalisering van de rechterlijke orde’, zegt minister van Justitie Van Quickenborne, ’terwijl de ICT-budgetten tegen 2022 met 30 miljoen opgetrokken worden naar 70 miljoen.’

Justitie in ons land heeft de trein van de digitalisering volledig gemist’, zegt de minister van Justitie. ‘Daar komt nu verandering in. In het kader van het Europese relancefonds investeren we deze legislatuur 137 miljoen euro in de digitalisering. En dat zal niet meer top-down gebeuren, maar vanuit de noden op het terrein. We gaan 7 ICT-experts uit de verschillende entiteiten en diensten samenbrengen in een digitale cockpit, de Digital Transformation Office, en we breiden de ICT-dienst van Justitie uit van 115 naar 158 mensen.’

De eerste stap is zorgen voor modern materiaal, en met de eerste levering van nieuwe laptops, in april, is die operatie al gestart, aldus de minister: ‘Tegen eind volgend jaar moeten er 18.000 laptops geleverd zijn, naast tweede schermen en desktops waar nodig. Het informaticamateriaal zal ook elke 5 jaar vervangen worden en we trekken jaarlijks 1 miljoen euro uit om zittingszalen uit te rusten voor videozittingen. Ook zorgen we voor de nodige software.’

De tweede stap is werk maken van het digitaal dossier, en in de derde stap worden alle bestaande databanken gedigitaliseerd en gelinkt met dat digitaal dossier.

‘Daarnaast voorzien we 2 miljoen euro voor de bouw van een digitale databank met alle vonnissen en arresten’, gaat de minister verder. ‘De wet die daarover in 2019 gestemd werd, zal wel aangepast moeten worden, en we moeten op zoek naar een bedrijf dat voor die digitalisering kan zorgen.’

In een vierde fase wil de minister met Just-on-Web een digitale toegangspoort creëren waar alle burgers, advocaten, ondernemingen en gerechtsdeskundigen terecht kunnen voor alle vragen en diensten binnen justitie. Al die investeringen zouden in een vijfde stap terugverdieneffecten moeten teweegbrengen, aldus nog de minister.

Flinke personeelsuitbreiding

Er wordt ook flink geïnvesteerd in meer personeel. Zo zullen er tegen eind 2022 al 1.401 extra mensen aan de slag kunnen om justitie sneller haar werk te laten doen.

827 van die mensen zullen de rechterlijke orde versterken. Het gaat om 116 magistraten, 67 referendarissen, 106 parketjuristen, 113 griffiers, 36 criminologen en 389 ondersteunende personeelsleden. Een aantal rechtscolleges krijgt extra personeel om de grote gerechtelijke achterstand weg te werken. Dat is onder meer het geval voor het Brusselse hof van beroep, waar 15 extra krachten aangeworven zullen worden. Intussen loopt ook een audit over de werking van dat hof.

‘De uitzonderlijke en complexe zaken die het federaal parket behandelt, zetten de normale capaciteiten van de hoven en rechtbanken onder druk’, zegt de minister van Justitie. ‘We voorzien 35 extra mensen om dat op te vangen. Het extra personeel dat nodig is om het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 te organiseren, wordt apart gefinancierd.’

De ondernemingsrechtbanken en arbeidsrechtbanken worden versterkt om de economische gevolgen van de coronapandemie op te vangen, en de politierechtbanken krijgen extra personeel om de toevloed aan corona-inbreuken te verwerken.

‘Bovendien willen we de tolerantiedrempels en quota voor verkeersboetes wegwerken’, aldus minister Van Quickenborne. ‘Daarom komen er 10 politierechters en 20 griffiemedewerkers bij.’

Het Hof van Cassatie kan dan weer rekenen op 9 nieuwe krachten, waaronder 2 advocaten-generaal.

Het gevangeniswezen zal dan weer 199 nieuwe personeelsleden kunnen verwelkomen. Daar wordt onder meer de dienst integrale veiligheid versterkt, om gedetineerden die veroordeeld zijn voor terrorisme of extremisme beter op te volgen.

‘Hiervoor voorzien we 22 lokale en securitycoördinatoren’, aldus de minister. ‘Die zullen een belangrijke rol spelen in de nieuw op te richten Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC). De eerste vier dergelijke LIVC’s gaan nog dit jaar van start.’

Tenslotte worden ook een aantal diensten bij de FOD Justitie gevoelig versterkt.

Partner Content