Jongerenbevraging Pascal Smet van start

(Belga) Minister van Onderwijs en Jeugd Pascal Smet is vandaag/maandag van start gegaan met zijn grootschalige jongerenbevraging. Op de website Jongerenpact2020.be kan iedereen tussen 14 en 22 laten horen wat hem of haar bezighoudt.

Het ‘Jongerenpact 2020’ werd ontwikkeld door een deel van het team dat achter de G1000 zat. Beide initiatieven tonen dan ook opvallende parallellen. Sinds maandag kunnen jongeren tussen 14 en 22 hun stem laten horen. De resultaten daarvan worden afgetoetst bij de zogenaamde ‘living library’, een team van tieners en jonge twintigers dat een afspiegeling vormt van de huidige jongerencultuur. Zij zullen de komende maanden ook contacten leggen met beleidsmakers en sociale partners. Het eindresultaat van al dat denkwerk wordt op 5 mei voorgelegd aan 300 jongeren en 150 stakeholders in het Vlaams Parlement. De standpunten en ideeën worden er uitgekristalliseerd tot tien engagementen voor 2020. Eind juni zetten het parlement en de regering hun handtekening onder de tien engagementen. (KWO)

Partner Content