Jongeren willen geen rijbewijs meer

Rijschool © Belga

Dat bericht Het Nieuwsblad. In 2008 legden nog 166.157 jongeren het examen af, in 2012 waren het er nog 138.145. De cijfers staan in het jaarverslag van GOCA, de overkoepelende organisatie van de examencentra.

De files, de ongevallen, de centen

“Jongeren hebben minder dan vroeger interesse om met de auto te gaan rijden”, zegt Eddy Klynen, directeur van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De organisatie zit achter het project Rijbewijs op School, dat leerlingen van het middelbaar voorbereidt op het theoretisch examen. “De jongeren van nu zien meer en meer de nadelen die verbonden zijn aan autorijden. De files, de ongevallen, de kostprijs, enzovoort.”

Klynen ziet de verklaring in de sociale media. “Ze ontmoeten elkaar op Twitter en Facebook, waardoor de drang minder groot is om elkaar met de auto op te zoeken. Het is een cultuuromslag die de jongeren minder gemakkelijk naar de auto doet grijpen.”

Wel meer twintigers

Het aantal twintigers in de examencentra steeg wel. In 2008 werden voor het rijbewijs B 92.161 theoretische examens afgelegd, in 2012 waren het er 117.535.

Partner Content