“Jongeren die uit jeugdzorg komen moeten meer dan 7,5 euro per dag krijgen”

Het doodsprentje van Jordy Brouillard. © Belga

Jongeren die uit de jeugdzorg komen en op eigen benen leren staan, moeten het vandaag volgens sp.a zien te redden met 7,5 euro per dag. “Dat bedrag moet fors omhoog en moet voortaan geïndexeerd worden”, zegt Vlaams sp.a-parlementslid Tine Soens naar aanleiding van de Dag van de Jeugdhulp.

Het debat over de begeleiding van jongeren die de jeugdhulp verlaten, loopt al langer, maar flakkerde vorig jaar op na de tragische dood van Jordy, de negentienjarige jongen die overleed in een tentje aan de Gentse Blaarmeersen.

Naar aanleiding van de Dag van de Jeugdhulp woensdag doet oppositiepartij sp.a een aantal voorstellen. Zo pleit de partij ervoor de toelage die jongeren uit de jeugdhulp krijgen in de voorbereiding naar hun zelfstandig leven te verhogen. Tine Soens: “Momenteel zijn er in Vlaanderen ongeveer 1.000 plaatsen voor wat in het jargon ‘kamertraining’ wordt genoemd. Op de site van een instelling krijgen ze een kamer waar ze zelfstandig wonen en leren om zelf hun streng te trekken. Tot hun 18de krijgen ze daarvoor ook een toelage van de Vlaamse overheid. Na aftrek van hun woonkosten blijft daarvan gemiddeld 240 euro over, of omgerekend 7,5 euro per dag. Daarmee moeten ze het zien te redden: eten, kleren, ontspannen, sporten, een busabonnement of een fiets om naar school te gaan…”

“We dwingen die jongeren eigenlijk om in precaire omstandigheden aan te modderen”, aldus Soens. De sp.a-politica pleit ervoor dat bedrag op te trekken en voortaan ook te indexeren. De Vlaamse socialisten pleiten er verder ook voor om sociale rechten maximaal aan de jongeren zelf toe te kennen. Soens: “Door stroeve contacten met hun familie lopen de jongeren vandaag vaak sociale voordelen die zij kunnen genieten (zoals een studiebeurs, de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg,…) mis. Deze voordelen moeten worden toegekend aan de jongere zelf en niet aan de ouder bij wie zij meestal nog gedomicilieerd zijn, maar met wie het contact moeilijk loopt. Zo kunnen deze voordelen beter ingezet worden voor de jongere zelf”.

Partner Content