John Crombez: ‘Het breed maatschappelijk verzet is ongezien’

John Crombez © Belga

John Crombez windt er geen doekjes meer om: hij is kandidaat-voorzitter van SP.A. De 41-jarige West-Vlaming, momenteel fractieleiderin het Vlaams Parlement, liep deze week voorop in de betoging van studenten en vakbonden. Over de heropstart van het sociaal overleg is hij scherp. “Als er niet gesproken kan worden over de indexsprongen de pensioenleeftijd, dan heeft het geen zin.”

De ‘hete herfst’ is afgelopen donderdag ingezet met de eerste van een reeks grote vakbondsbetogingen en -stakingen. Uw partij, vorige legislatuur nog kritisch voor de vakbonden omdat zij te snel staken, loopt deze keer voorop. Wat is het verschil?

“We zien stilaan de volle draagwijdte van de plannen van de Vlaamse en de federale regering. De gezinnen, de gepensioneerden en de kleine zelfstandigen moeten inleveren, terwijl de grote vermogens buiten schot blijven. Het zijn trouwens niet alleen de vakbonden die ongerust zijn, het breed maatschappelijk verzet is ongezien. De vorige regering (waarin Crombez staatssecretaris was, red.) heeft wellicht ook onvoldoende gecommuniceerdover de maatregelen die ze wou nemen. Maar wij hebben wel snel bewezen dat we niet raken aan de koopkracht van de mensen. Dat zal nu wél het geval zijn. Ik heb dus alle begrip voor de acties.”

Dat is toch voorbarig? De regering-Michel is amper een maand van start.

“Nee. Wie de maatregelen onder de loep neemt, wéét dat er een daling van de koopkracht zal zijn. Er is berekend dat de modale Belg 336 euro per jaar zal verliezen door de federale maatregelen. Wij hebben net de rekensom gemaakt van de invloed van drie Vlaamse maatregelen op een modaal gezin met twee kinderen: de stijging van de onderwijskosten, de verhoging van de water- en elektriciteitsfactuur en de daling van de kinderbijslag. (feller) Resultaat: maarliefst 1.800 euro extra per jaar. Dat is gigantisch veel geld. Allemaal samen geteld maakt dat voor veel gezinnen het verschil tussen rondkomen en niet rondkomen. De ongelijkheid zal toenemen. En dat allemaal omdat de regering niet durft raken aan de 1 procent rijksten. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Ons alternatief, en ook dat van de vakbonden, is een serieuze verschuiving van de lasten richting vermogens.”

Zouden de vakbonden niet beter aan tafel gaan zitten? Een volle dag staking kost de maatschappij 500 tot 750 miljoen euro.

“Wees gerust, werknemers gaan liever werken dan staken. Ik zou één iets anders aangepakt hebben. De vakbonden hadden na de bekendmakingvan het regeerakkoord minstens één keer moeten spreken met de regering vooraleer acties aan te kondigen kondigen. Maar Rudy De Leeuw (topman ABVV, red.) heeft wel gelijk als hij het sociaal overleg koppelt aan de bereidheid van de regering om te spreken over de indexsprong en de verhoging van de pensioenleeftijd. Anders heeft het geen zin. De regering kan geen overleg vragen zonder te willen spreken over de twee meest ingrijpende maatregelen.”

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft al duidelijk gemaakt dat staken ook geen zin heeft.

“(blaast) Toch wel. De federale regering heeft al een geplande lastenverhoging voor werkgevers teruggeschroefd. En de Vlaamse regering heeft op ons aandringen de uitbetaling van de renovatiepremies aangepast. We hopen dat er nog maatregelen herbekeken worden. We gaan bijvoorbeeld sterk inzetten op eenoudergezinnen. Blijkt dat zij door de federale correcties op de indexsprong hun Vlaamse eenoudertoeslag zouden kunnen verliezen. Gaan de CD&V-parlementsleden zoiets goedkeuren? “

De regering heeft zelfs de werkgevers ‘bij hun pietje’

Wat is uw grootste kritiek op de federaleregering?

“Dat ze geen werk maakt van een ernstige tax shift. De regering heeft zelfs de werkgevers ‘bij hun pietje’, zoals we in West-Vlaanderen zeggen. Aanvankelijk zouden de werkgeverslasten verlaagd worden van 33 naar 25 procent. Dat zou 8 miljard kosten. Nu blijkt dat het voorziene bedrag minder dan 900 miljoen is. Komt daarbij dat er tegenover alle maatregelen die de mensen treffen, zoals de indexsprong en de verhoging van de pensioenleeftijd, geen positief perspectief staat. Deze regering zal geen jobs creëren. Integendeel, de Europese Commissie heeft deze week de groeiverwachtingen voor ons land naar beneden bijgesteld.”

Dat kunt u bezwaarlijk in de schoenen van de regering-Michel schuiven.

“Dat het consumentenvertrouwen daalt, is wél een rechtstreeks gevolg van de aangekondigde besparingen. De orderboekjes van de middenstanders lopen leeg. En het consumentenvertrouwen is de basis van economische heropleving.”

Het zijn voorlopig vooral de Franstalige socialisten die zich profileren als stevige oppositiepartij. Is SP.A nog zoekende naar de juiste framing?

“Het is niet ons opzet om zo straf mogelijk uit de hoek te komen. Wij willen wegen op heel concrete inhoudelijke zaken.”

De PS heeft een eenvoudiger verhaal: zij zoekt de confrontatie met N-VA.

“En omgekeerd is de N-VA alleen bezig met de PS. Het is dus goed dat er nog een partij is zoals SP.A die met de mensen bezig is. Kijk, we staan aan het begin van een lange marathon van vijf jaar. Ik wil die periode aangrijpen om zoveel mogelijk maatregelen gecorrigeerd te krijgen. Maar als het nodig is, gaan we hard oppositie voeren, wees gerust. Het moet wel inhoudelijk blijven. Wij gaan niet in overdrive gaan. “

Laurette Onkelinx (PS)
Laurette Onkelinx (PS)© BELGA

Zoals Laurette Onkelinx.

“Misschien wel. Maar elke vogel zingt zoals hij gebekt is.”

Hoe verloopt de vernieuwingsoperatievan uw partij?

“Goed. Die is volop bezig. Dit weekend start de partijtop haar bezoeken aan de lokale afdelingen, provincie per provincie. Dat moet in februari uitmonden in een stevig congres over de reorganisatie van de partij en het oppositiewerk. Op dat moment zal de procedure starten voor de voorzittersverkiezingen. Die gaan in juni eindigen.”

Zal u kandidaat zijn?

“Ja. Ik heb niet het gevoel dat SP.A het maximum uit haar organisatie haalt. Enkele zaken moeten anders. Ik heb een idee welke dat zijn en hoe die anders moeten. Ik wil me dan ook niet wegstoppen. “

Intussen krijgt SP.A de schuld van al wat fout loopt, de stijgende energiekosten als frappantste voorbeeld.

“Het wordt niet eenvoudig die perceptie om te keren. Onderschat de mensen niet. Zij weten heel goed dat het niet zo zwartwit is. Het is trouwens snel duidelijk geworden dat de aanvallen op Freya Van den Bossche over de stijgende energiefactuur helemaal niet terecht waren. Nu, een beeldvorming omkeren is niet eenvoudig, dat weet ik. Daarom moeten we veel meer de straat op. Dat deden we al in West-Vlaanderen. Dat gaan we nu in alle provincies doen.

John Crombez: 'Het breed maatschappelijk verzet is ongezien'
© BELGA

U was de voorbije 2,5 jaar staatssecretaris voor Fraudebestrijding. Bent u blij met de manier waarop dezefederale regering dat verder zet?

“Neen. Deze regering schrijft jaarlijk samper 100 miljoen uit fraudebestrijding in de begroting in. De strijd tegen sociale fraude wordt aangehouden, maar de strijd tegen fiscale fraude wordt begraven. Dat is een kaakslag voor de mensen die wel belastingen betalen. De vorige twee regeringen rekenden jaarlijks op minstens 600 miljoen euro. Dat tempo kon nog járen aangehouden worden. Het is onwaarschijnlijk dat de regering niet achter dat geld aan gaat. Ze gaat ook de wet om belastingontwijking aan te pakken, de antimisbruikbepaling, afzwakken. Ongelooflijk, zeker nu blijkt dat er miljarden aan belastingen worden ontweken via Luxemburg. Geen wonder dat de mensen kwaad zijn. En dit allemaal omdat ze de honderd rijkste families en de multinationals met rust wil laten. “

De regering stelt dat ze de fraudebestrijding wel verder zet, maar met meer respect voor bijvoorbeeld de werkgevers.

“Wie niet doorgedreven aan fraudebestrijding doet, doet helemaal niet aan fraudebestrijding. Ik heb bijvoorbeeld eind vorige legislatuur ook gezegd dat de monsterboetes van 309 procent een slechte zaak zijn voor de perceptie. Het is goed dat de regering dat aanpakt. (fel) Maar dat betekent toch niet dat je moet stoppen met de bestrijding van fiscale fraude. (fijntjes) Ik heb de indruk dat de regering vooral luistert naar de adviezen van een aantal fiscale advocaten en de grootbanken. Die hebben zich in mijn periode zwaar verzet tegen de wetten die het witwassen van geld en fiscale fraude bemoeilijken. En net die wetten worden nu weer bijgesteld. Opvallend.” (De Zondag/PC)

Partner Content