Jean-Pierre Hansen wordt transitiemanager NMBS

Jean-Pierre Hansen © Belga

Het kernkabinet heeft het licht op groen gezet voor de benoeming van Jean-Pierre Hansen (65) tot transitiemanager van de NMBS Groep.

De benoeming van Jean-Pierre Hansen tot transitiemanager van de NMBS Groep gebeurde op voordracht van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS). Hansen moet de herstructurering van de spoorwegen in goede banen leiden. De kern besliste bovendien dat de nieuwe NMBS-topman Frank Van Massenhove ten laatste op 13 november in dienst treedt.

In januari besliste de regering de NMBS Groep te hervormen. De Groep, die uit drie entiteiten bestond – NMBS, NMBS Holding en Infrabel -, wordt hervormd tot twee entiteiten, de spoorwegmaatschappij NMBS en de infrastructuurbeheerder Infrabel. De hervorming zorgt voor een duidelijke verdeling van de rol en verantwoordelijkheden van elke entiteit ten aanzien van de reizigers. Daarnaast houdt ze dankzij de oprichting van HR Rail vast aan de uniciteit van het sociaal overleg in het nationaal paritair comité en van het eenheidsstatuut van de spoorwegbeambte.

De hervorming beoogt ten slotte ook het huidige aantal vestigingen drastisch in te krimpen.

Opdracht voor paar maanden

Omdat de spoorweghervorming heel wat aanpassingen vereist op regelgevend, bedrijfsmatig, financieel, sociaal en operationeel vlak, heeft het kernkabinet beslist om een beroep te doen op een transitiemanager. Voor Jean-Pascal Labille moet deze ervoor zorgen dat de hervorming alle nodige aandacht krijgt om haar te doen slagen. Daarnaast zal dat het noodzakelijke overleg met de werknemers van de Groep in het kader van de hervorming vergemakkelijken en versterken.

“We zullen maar een sterke spoorweggroep kunnen opzetten als die op een even sterke steun van zijn werknemers zal kunnen rekenen”, meent de minister.

De opdracht van Jean-Pierre Hansen zal in de eerstvolgende dagen aanvangen en zich tot een paar maanden beperken. De minister voor Overheidsbedrijven zal de nodige voorzieningen treffen opdat de transitiemanager gevolmachtigd is om alle handelingen betreffende de hervorming van de structuren van de NMBS-Groep te kunnen uitvoeren.

Fusieprojecten

Het kernkabinet heeft beslist dat de CEO’s van Infrabel en de NMBS, Luc Lallemand en Frank Van Massenhove, gelet op de te nemen strategische beslissingen (fusieproject, bedrijfsplannen, herziening van de activa) uiterlijk op 13 november in dienst zullen treden.

De raden van bestuur van de NMBS-Groep zullen van hun kant uiterlijk op 1 oktober opnieuw samengesteld worden. Zodra de buitengewone algemene vergaderingen zich over de fusieprojecten zullen hebben uitgesproken, zullen er nog maar twee raden van bestuur overblijven, verduidelijkt de minister nog in een mededeling.

CDH-stempel

Jean-Pierre Hansen is 65 jaar en leidde Electrabel gedurende 20 jaar. Hij is er momenteel nog bestuurder en is ook voorzitter van het beheerscomité van de Waalse tegenhanger van de VDAB, Forem. Hij heeft een CDH-stempel. Die partij leek bij de benoemingen van de nieuwe overheidsmanagers afgelopen weekend maar een magere buit in de wacht gesleept te hebben. (Belga/AVE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content