Jan Spooren (N-VA): ‘Meer werken moet leiden tot meer pensioen’

© iStock

Door de pensioenhervormingen zul je na je 65e makkelijker kunnen bijverdienen, zegt Kamerlid Jan Spooren (N-VA). ‘Ofwel ga je voor je pensioen, in combinatie met een (flexi-) job. Ofwel blijf je gewoon werken, en tikt je pensioen aardig aan.’

Veel 65-plussers werken gewoon verder als loontrekkende of zelfstandige omdat hun pensioen niet leefbaar is. Vaak betalen zij nog aanzienlijke RSZ-bijdragen. Zou hun pensioen vanwege die bijdragen niet jaarlijks moeten worden herzien? (Clement Van den Borre, Denderhoutem)

Jan Spooren: Ik ben het volmondig met u eens. Meer werken moet leiden tot meer pensioen: dat is een van de uitgangspunten van het nieuwe pensioenbeleid. Het zal op twee manieren kunnen. Eén: je gaat met pensioen en mag onbeperkt blijven bijverdienen. In het Zomerakkoord is beslist dat flexi-jobs nu ook mogelijk moeten zijn voor gepensioneerden, en die zijn zelfs praktisch onbelast. In dat geval wordt je pensioen uiteraard niet meer aangepast.

Twee: je gaat niet met pensioen en blijft gewoon doorwerken, ook al heb je de volledige loopbaan van 45 jaar al bereikt. Dan tikt je pensioen aardig aan.

En er staat nog een derde optie in de stijgers: het deeltijdse pensioen. Dat kun je combineren met werk, en je blijft dan ook pensioenrechten opbouwen.

Om recht te hebben op een volledig pensioen moet je ofwel 65 zijn ofwel 45 jaar gewerkt hebben

Over het afkopen van studiejaren bestaat veel onduidelijkheid. Waarom voorziet de overheid daartoe geen rekentool via de website mypension.be? (Peter Vrancx, Heist-op-den-Berg)

Spooren: Die website wordt stelselmatig uitgebouwd en verbeterd, en ook het afkopen van studiejaren zal eraan worden toegevoegd. Eerst moet er daarover wel nog een finale regeling komen. Ik vermoed dat die er eind dit jaar zal zijn.

Ik zal op mijn 65e hooguit 30 jaar gewerkt hebben. Als ik me niet vergis, heb ik dan recht op een minimumpensioen, via de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), aangevuld tot het armoedegemiddelde – om en bij de 1100 euro. Gebeurt die IGO-aanvulling automatisch? (Hubert Van Calenbergh, Oostende)

Spooren: Ja. De IGO en het minimumpensioen zijn wel aparte zaken. Als u 30 jaar hebt gewerkt, hebt u recht op het minimumpensioen, ofwel twee derde van 1212 euro per maand (het minimumpensioen voor wie 45 jaar heeft gewerkt). Komt u niet aan die 30 jaar, dan hebt u geen recht op een pensioen, maar eventueel wel op de IGO (een basisbedrag van 1083 euro voor een alleenstaande). Het bedrag daarvan wordt verminderd op basis van andere bestaansmiddelen die u hebt, zoals een huis.

In december 2018 heb ik mijn volledige loopbaan bereikt: 45 jaar. Dan zal ik 60 zijn. Waarom gaat het altijd over werken tot 65 of 67 jaar? In mijn jonge jaren kon je gaan werken op je 14e. En mensen als ik worden ook nog eens gediscrimineerd: als je tot 65 jaar werkt, zal je pensioen iets hoger liggen. (Leo Matheus, Boom)

Jan Spooren (N-VA)
Jan Spooren (N-VA)© BelgaImage

Spooren: Over deze kwestie bestaan veel misvattingen. Om recht te hebben op een volledig pensioen moet je ofwel 65 zijn ofwel 45 jaar gewerkt hebben. U kunt volgend jaar, op uw 60e, een volledig pensioen genieten. Van discriminatie is dus geen sprake. Het klopt natuurlijk wel dat uw pensioen hoger zal liggen als u besluit om vijf jaar of langer extra te werken. Maar dat geldt ook voor iemand die pas op zijn 65e jaar aan een volledige loopbaan zit en besluit om tot zijn 70e te werken.

VRAAG VAN DE WEEK:

Ik ben pas 62 geworden en ben in 2012 met brugpensioen gegaan bij Agfa-Gevaert. Ik viel in de categorie zware beroepen en had een loopbaan van 40,5 jaar. Ik heb een schriftelijke garantie gekregen: mijn pensioen zou berekend worden op mijn laatste loon als werknemer. Klopt dat nog altijd? (Jef Van Roy, Sint-Job-in’t-Goor)

Spooren: In het kernkabinet is hierover gesproken, en voorlopig hoeven 50-plussers die werkloos zijn zich geen zorgen te maken. In uw geval zou er sowieso niets veranderen. In het Koninklijk Besluit over deze nieuwe maatregel – dat het pensioen van wie werkloos is berekend wordt op basis van een forfaitair minimumbedrag – staan enkele expliciete uitzonderingen: hij geldt niet voor wie al op brugpensioen was op 31 december 2016, en niet voor zware beroepen of bedrijven in moeilijkheden.

VOLGENDE WEEK

Moet er een vleestaks komen?

Stel uw vraag aan Nena Baeyens van de vegetarische organisatie EVA.


Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be en maak kans op een boekenbon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

Partner Content