Is onze openbare omroep nog voldoende open?

De toren van de VRT © Dino

Sinds enkele weken zijn de livestreams van Eén, Canvas en Ketnet op het videoplatform VRT NU voorzien van kopieerbeveiliging. Met de toepassing van zulke encryptie zadelt de openbare omroep niet alleen een deel van de VRT NU-gebruikers op met een haperend of zwart beeld maar brengt de VRT zichzelf, als publieke omroep, volgens sommigen in een lastig parket.

‘Toen de VRT midden mei besliste om de free-to-air-uitzendingen van Eén, Canvas en Ketnet via de ether vanaf 1 december stop te zetten, was het meteen duidelijk dat het haast onmogelijk zou worden om de universele en gratis beschikbaarheid van het tv-aanbod van de openbare omroep in Vlaanderen te blijven garanderen’, zegt Laurens Dierick van Antennekijker, een actiegroep die zich inzet voor de antennekijkers in Vlaanderen.

De publieke opdracht van Europese publieke omroepen wordt gefinancierd vanuit de algemene belastingen of via een aparte licentievergoeding die iedere burger dient te betalen, dus heeft ook iedere burger het recht om dit publieke aanbod kosteloos te ontvangen.

Laurens Dierick, Antennekijker

‘De VRT wist dat ze volgens de beheersovereenkomst haar aanbod via minstens één open distributieplatform in eigen beheer moest aanbieden en dat na de stopzetting van de DVB-T-uitzendingen alleen nog het online videoplatform VRT NU daarvoor in aanmerking zou komen. Maar nu de VRT sinds enkele weken DRM-technologie (Digital Rights Management, nvdr.) heeft ingeschakeld op het online videoplatform VRT NU kan er onmogelijk nog sprake zijn van een open platform’, zegt Dierick.

Hij verwijst naar de European Broadcasting Union (EBU), de vereniging van Europese publieke omroepen. ‘Volgens de EBU moet om aan de voorwaarden van een open distributieplatform te voldoen het aanbod per definitie universeel en gratis beschikbaar zijn voor de eindgebruiker. De publieke opdracht van Europese publieke omroepen wordt immers gefinancierd vanuit de algemene belastingen of via een aparte licentievergoeding die iedere burger dient te betalen, dus heeft ook iedere burger het recht om dit publieke aanbod kosteloos te ontvangen’, legt Dierick uit.

Het encrypteren van het aanbod van een publieke omroep door middel van DRM-technologie is volgens de EBU uit den boze. ‘De vrije toegankelijkheid van een publiek aanbod komt door DRM in het gedrang omdat zulke encryptie in veel gevallen niet compatibel is met de toestellen waarop de mediagebruiker het aanbod wil bekijken’, aldus Dierick.

Volgens de VRT is deze beveiliging geen schending van het free-to-air-principe. ‘We begrijpen dat de kopieerbeveiliging bij sommige toestellen voor problemen kan zorgen’, reageert woordvoerder Hans Van Goethem. ‘Toestellen die de kopieerbeveiliging niet ondersteunen, krijgen een alternatieve stream die wel compatibel is met hun toestel. Het aantal opmerkingen van gebruikers hierover is trouwens zeer beperkt.’

Deze beveiliging voorziet de VRT op vraag van de rechtenhouders om piraterij tegen te gaan. ‘En dit verhindert de gebruikers niet om via hun gratis VRT NU-profiel naar ons aanbod te kijken. De argumenten die de “antennekijker” bij de EBU meent te halen, zijn uit hun context gehaald. We hebben het nagevraagd bij de EBU en een openbare omroep mag wel degelijk gebruik maken van DRM als kopieerbeveiliging. Dat doet op geen enkele wijze afbreuk aan het free-to-air-karakter van VRT NU’, aldus Van Goethem.

Partner Content