Interpol wil tijger beschermen

(Belga) De internationale politieorganisatie Interpol heeft woensdag een campagne gelanceerd voor het voortbestaan van de tijger. Het bureau oordeelt dat het uitsterven van de soort sociaal en economisch nadelige gevolgen zal hebben en roept daarom op tot een wereldwijde coördinatie van initiatieven om de soort te beschermen.

Bij uitsterving wordt niet alleen de biodiversiteit beïnvloed, maar ook de economische stabiliteit en veiligheid van de dertien landen waar de tijger nog voorkomt, meent David Higgins, de Interpol-directeur voor misdrijven tegen het milieu. “De volkeren en naties zullen het vertrouwen verliezen in hun regeringen, hun goede bestuur en het gebruik van de rechtsregels om de zeldzame en kwetsbare soorten te beschermen”, zegt hij in het Vietnamese Hanoi in de marge van de algemene vergadering van de politieorganisatie. Interpol richtte daarom het project “Predator” (Roofdier) op voor de coördinatie van de verschillende politiediensten, douanes en natuurorganisaties in de betrokken landen, zoals China, India, Rusland, Thailand en Vietnam. “De handel in organen en producten van de tijger gaat over de landsgrenzen heen, waardoor de toepassing van de wet moeilijk wordt”, benadrukt Interpol. Wereldwijd daalde de tijgerpopulatie door jacht en de vernietiging van hun natuurlijke habitat in de loop van de voorbije eeuw. In 1900 liepen nog 100.000 tijgers rond op aarde; tegenwoordig zijn dat er minder dan 3.500. De tijgers zijn gegeerd voor hun vacht en hun organen die vermeend geneeskrachtig zijn. Indien ze niet beschermd wordt, sterft de soort volgens natuurorganisatie WWF uit in 2020. (JDH)

Partner Content