Internationaal Energieagentschap: ‘België is te afhankelijk van fossiele brandstoffen’

© Getty Images

België is nog te afhankelijk van fossiele brandstoffen, een afhankelijkheid die na de gedeeltelijke kernuitstap in 2025 waarschijnlijk nog zal toenemen. Daardoor heeft ons land ook amper vorderingen gemaakt met het inperken van de CO2-uitstoot. Dat zegt het Internationaal Energieagentschap (IEA) woensdag in een nieuwe doorlichting van het Belgische energielandschap. Het IEA heeft wel lof voor de Belgische offshore windindustrie, die in 2021 de zesde grootste van de wereld was.

Het Internationaal Energieagentschap legt in zijn nieuwe rapport de vinger op de tekortkomingen van het Belgische energiebeleid. Zo was in 2020 nog 71 procent van de energievoorziening afkomstig van fossiele brandstoffen (voornamelijk olie en gas), terwijl hernieuwbare energie 13 procent van de energiemix uitmaakte. De sterke afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zorgde er ook voor dat de Belgische CO2-uitstoot amper is afgenomen. Die daalde tussen 2011 en 2019 met slechts 3,5 miljoen ton, tot 90 miljoen ton.

Het IEA vreest bovendien dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen na de gedeeltelijke kernuitstap in 2025 enkel nog zal toenemen. Anderzijds krijgt ons land wel schouderklopjes voor haar vooraanstaande positie op het vlak van offshore windindustrie en haar aandeel in internationale samenwerking om met name het uitfaseren van de gasproductie uit het Nederlandse Groningen – ooit goed voor de helft van de Belgische gasvoorziening – op te vangen.

‘In de komende jaren zal een niet-aflatende focus nodig zijn om een scherpere daling van de emissies te bewerkstelligen. Daarbij moet het energiesysteem verschuiven naar een breed gamma aan propere, veilige en betaalbare energiebronnen’, stelt Fatih Birol, topman van het Internationaal Energieagentschap.

Daarom raadt het IEA ons land aan om met een aangescherpt klimaatplan op de proppen te komen om zo het Europese doel van een vermindering van 55 procent van de CO2-uitstoot tegen 2030 te bewerkstelligen. Ook hoe ons land tegen 2050 een nuluitstoot wil bekomen, moet volgens het IEA snel op papier komen.

Partner Content