Column

Herman Portocarero

In memoriam ere-ambassadeur André Adam, hoofs diplomaat omgekomen bij de aanslag in Zaventem

Herman Portocarero EU-ambassadeur in Cuba voor België

Herman Portocarero, EU-ambassadeur in Cuba, over oud-collega en ere-ambassadeur André Adam, die overleed bij de aanslag op Zaventem. ‘Het is een tragisch toeval dat de man die ik professioneel had leren kennen toen hij absoluut een hopeloos conflict wilde helpen voorkomen, nu bij een terroristische aanslag in België moest omkomen.’

Collega André Adam kwam om bij de aanslag in Zaventem. Hij was mijn meerdere in jaren en hiërarchie, maar we werden goed bevriend tijdens divers etappes van onze loopbaan. Hij was directeur-generaal van de politiek op Buitenlandse Zaken tijdens de Balkanoorlogen in de jaren 1990, toen ik liaison-werk voor de VN-interventies deed.

Nog voor de oorlogen begonnen, deelden we diepe bezorgdheid over de feiten die de onvermijdelijke aanloop vormden, vooral de eenzijdige erkenningen van de afscheurende Joegoslavische republieken. Ik weet dat hij bij de Europese Raden de oude demonen van revanchisme en nationalisme probeerde te bedaren, maar door machtige lidstaten met kortzichtige agenda’s werd tegengehouden. Ik herinner me zijn conclusie: Nous aurons tous du sang sur les mains.

Later werkten we nauw samen toen hij ambassadeur bij de Verenigde Naties in New York werd. Hij was daarvoor onze ambassadeur in Washington geweest. Ik was toen al een VN-veteraan, maar ambassadeur Adam verkoos duidelijk het werk en de sfeer die hij in Washington had gekend boven de palavers en de trage resultaten in het gebouw aan de East River in Manhattan.

In memoriam ere-ambassadeur André Adam, hoofs diplomaat omgekomen bij de aanslag in Zaventem

Maar het was niettemin tijdens de New Yorkse jaren dat we de meest persoonlijke gesprekken hadden, en wel door een wonderlijk toeval. André Adam had zijn echtgenote Danielle leren kennen in Havana, toen hij daar als jonge diplomaat werkte in de jaren 1960, net na de Revolutie. We raakten nooit uitgepraat over Cuba. Onze Cubaanse dialogen waren nog verder uitgediept toen het echtpaar bij ons in New York te gast was nadat ambassadeur Adam met rust was gegaan.

Blijkbaar was het echtpaar op weg naar Miami, waar Danielles moeder nog steeds verblijft, toen de terroristen toesloegen in Zaventem. Danielle overleefde de aanslag. Het is een tragisch toeval dat de man die ik professioneel had leren kennen toen hij absoluut een hopeloos conflict wilde helpen voorkomen, nu bij een terroristische aanslag in België moest omkomen.

Ik herinner me André Adam als een hoofse diplomaat van een oudere generatie, ook steeds voorkomend met zijn medewerkers en personeel. Door tijdsgebrek kon ik nooit ingaan op de uitnodigingen van het echtpaar om hen te bezoeken in Frankrijk waar ze zich gevestigd hadden. Er was nog veel te bespreken over Cuba en de wereld dat nu ongezegd zal blijven.

Vanuit het Havana dat ook voor hem met intense herinneringen was gevuld, wens ik de familie sterkte en herstel toe, en paz a su alma aan mijn hoofse collega.

André Adam was een briljant diplomaat, zo liet minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) weten bij diens overlijden. ‘Collega’s herinneren zich André Adam als een heel menselijke en toegankelijke collega met een warme persoonlijkheid en een grote luisterbereidheid. Hij heeft zich zijn hele leven voor een vredevolle wereld ingezet. Hij laat een onuitwisbare indruk na bij hen die voor hem hebben gewerkt.’

Adam was op post in Havana (1964-1967), Parijs (1968-1971), Kinshasa (1971-1974) en Londen (1974-1979) alvorens ons land te vertegenwoordigen als consul-generaal in Los Angeles (1982-1986).

Hij was vervolgens ambassadeur van België in Algiers (1986-1990), Kinshasa (1990-91) en Washington (1994-1998).

Hij eindigde zijn diplomatieke loopbaan als permanent vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties in New York (1998-2001).

Van 1979 tot 1980 was André Adam kabinetschef van minister van Buitenlandse Zaken Henri Simonet. Van 1991 tot 1994 bekleedde hij ook de functie van directeur-generaal van de politiek op het hoofdbestuur in Brussel.

Partner Content