Humanitaire visa: Francken rekent op ‘gezond verstand’ van Europees Hof

© BelgaImage

Theo Francken (N-VA), staatssecretaris voor Asiel en Migratie, kijkt ‘licht gespannen’ uit naar de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak over de toekenning van humanitaire visa aan een Syrisch gezin.

Dinsdagochtend iets voor 10 uur doet het Europees Hof van Justitie een uitspraak in de Belgische zaak over de toekenning van humanitaire visa aan een Syrisch gezin (zie kader lager).

Impact

Francken hoopt op ‘gezond verstand’, zo zei hij in het middagnieuws op VTM. Hij waarschuwt voor verregaande implicaties voor heel de Europese Unie. Als de Belgische staat in het ongelijk gesteld wordt, ‘verleggen we onze grenzen naar onze ambassades en consulaten’, waarschuwt hij.

De N-VA-staatssecretaris gaf aan dat hij jaarlijks zo’n duizend humanitaire visa aflevert, maar dat hij wil niet verplicht worden om dat te doen. Er zijn immers miljoenen mensen die potentieel in aanmerking komen voor een dergelijk visum, als ze dat in de ambassades en consulaten kunnen aanvragen.

Waarover gaat het?

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) verplichtte Francken vorig jaar om een Syrisch gezin met twee kinderen visa af te leveren op straffe van een dwangsom, maar Francken weigert dat. Een van zijn argumenten is dat de aanvraag in ons land moet gebeuren, niet in een Belgische ambassade of een consulaat. Het gezin in kwestie had de visa in de ambassade in Beiroet (Libanon) aangevraagd. In een gelijkaardige zaak van een koppel met drie kinderen – en dus niet in de fors gemediatiseerde zaak rond het gezin met twee kinderen – stapte de RVV naar het EU-Hof met de vraag hoe de Europese verordening die van toepassing is, geïnterpreteerd moet worden.

Advocaat-generaal Paolo Mengozzi van het Hof gaf vorige maand een niet-bindend advies dat Francken in het ongelijk stelt. Volgens Mengozzi moeten lidstaten een humanitair visum afgeven ‘wanneer zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat bij weigering personen die om internationale bescherming verzoeken, zullen worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen’ – wat bij het gezin in kwestie het geval is. Hij verwees ook naar het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Tegenover Knack.be benadrukte de advocate van het Syrisch gezin in de erg gemediatiseerde zaak, Mieke Van den Broeck, eerder dat uitspraak van het Europees Hof niet direct betrekking heeft op haar cliënten. ‘Maar dit advies toont in ieder geval dat de uitspraak van de RVV niet zo wereldvreemd en activistisch was als de staatssecretaris zei.’

Maatregelen

Na de uitspraak van het Hof is om 14 uur dinsdagnamiddag een coördinatievergadering gepland en zal ook de Europese Commissie een standpunt innemen.

Binnen de federale regering is er reeds overleg gepleegd over wat er dient te gebeuren als de uitspraak van het Europees Hof ons land in het ongelijk stelt, zei Francken, die eraan toevoegde dat hij met minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) gepraat heeft.

Op korte termijn zal er volgens de N-VA-staatssecretaris moeten bekeken worden wat er met de ambassades en consulaten rond conflictgebieden dient te gebeuren. ‘We zullen ze een aantal dagen ‘on hold’ moeten zetten om de zaken te organiseren’. Daarnaast moet de wetgeving volgens hem ook aangepast worden, aangezien volgens hem de Europese wetgeving niet bedoeld was voor asiel.

Partner Content