Huisarrest voor asielzoekers in de maak?

Archiefbeeld © Belga Image

De Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil werken aan een huisarrest voor asielzoekers van wie de vingerafdrukken in een eerder land van aankomst zijn geregistreerd en die een ‘risico tot vluchten’ vormen. Dat staat in een omzendbrief, schrijft de krant Le Soir.

De laatste jaren registreert België een abnormaal hoog aantal asielaanvragen in vergelijking met heel wat andere Europese landen. Dat is het gevolg van het feit dat asielzoekers van het aankomstland – Griekenland, Italië, Spanje, … – waar hun vingerafdrukken werden geregistreerd, doorreizen naar ons land. Volgens de Dublinverdragen wordt het aankomstland geacht het dossier van de asielzoeker te behandelen.

Van de 27.742 geregistreerde aanvragen in 2019 heeft België 11.882 aanvragen tot overbrenging naar het aankomstland ingediend, waarvan er slecht 852 of nauwelijks 7 procent werden uitgevoerd. Dat is te verklaren door een moeilijke samenwerking en het groot aantal mensen die onderduiken eens ze de beslissing ontvangen dat ze teruggestuurd worden.

Daarom willen DVZ en Fedasil vanaf oktober asielzoekers, die ‘een risico tot vluchten’ vormen omdat ze bijvoorbeeld een afspraak gemist hebben, huisarrest opleggen tot het einde van de Dublin-procedure.

De omzendbrief zorgt voor ophef bij een deel van het personeel van de asielcentra die vrezen dat de filosofie van het onthaal op de helling komt te staan.

Partner Content