Hoogste aantal afgeschafte treinen in 10 jaar

© Belga

Het aantal afgeschafte treinen is vorig jaar gestegen tot het hoogste niveau in minstens tien jaar. Er werden meer dan 38.000 treinen afgeschaft, of 3,1 procent van alle treinen.

Vooral verschillende spoorstakingen hadden een grote invloed op het aantal afschaffingen.

Over het hele jaar werden 38.041 treinen afgeschaft: 22.968 volledig en 15.073 gedeeltelijk. De cijfers vormen een enorme piek ten opzichte van de voorgaande periode. Ze liggen bijvoorbeeld twee derde hoger dan in 2015 (toen net geen 23.000), en bijna dubbel zo hoog als het gemiddelde van de periode 2006-2015 (dat iets meer dan 20.000 bedraagt).

Derden

De oorzaken van de piek zijn divers. “Derden” hebben een toenemende impact, zo bleek al bij de publicatie van de stiptheidscijfers van de treinen. Het gaat dan om bijvoorbeeld spoorlopers, bommeldingen of politie-interventies.

Maar nog belangrijker waren de gevolgen van verschillende stakingen bij het spoor in 2016. Zo hielden de Waalse spoorbonden begin januari een 48 urenstaking, waardoor meer dan 5.000 treinen moesten worden geschrapt. Dagenlange acties eind mei-begin juni leidden zelfs tot meer dan 12.000 afschaffingen. Spoorbonden protesteerden toen tegen een maatregel van HR-Rail waardoor het personeel één tot twee kredietdagen zou verliezen. Midden juni werd een akkoord bereikt.

Partner Content