Hoofddoekenkwestie MIVB: Brusselse regering niet in beroep en vraagt wijziging arbeidsreglement

© Belga Image

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft donderdag aangekondigd dat de Brusselse regering de beslissing van de MIVB respecteert om niet in beroep te gaan tegen de veroordeling door de arbeidsrechtbank omdat een vrouw tweemaal niet aangeworven werd omdat ze een hoofddoek droeg. Wel vragen ze een wijziging van het arbeidsreglement aangepast aan de realiteit. Al blijft een verbod op religieuze tekens de regel.

Het thema van de neutraliteit van het personeel van de MIVB kwam afgelopen weken op tafel te liggen van de Brusselse regering. Die moest nu een beslissing nemen over het gevoelige dossier van de hoofddoekendracht. Daar is nu tot een consensus gekomen en de openbaarvervoersmaatschappij zal niet in beroep gaan tegen de veroordeling van de MIVB.

In zijn verklaring liet Brussels minister-president Vervoort verstaan dat het belang van het principe van neutraal en onpartijdig personeel ’ten grondslag ligt aan de werking en de organisatie van de openbare diensten in het algemeen’.

‘Voor wat de MIVB betreft, is het aan het management van het overheidsbedrijf om met respect voor het sociaal overleg een gewijzigd arbeidsreglement voor te stellen, waarin die principes rekening houdend met de functionele realiteit worden vastgelegd’, stelt Vervoort.

‘Het verbod van levensbeschouwelijke tekens is de regel en voor iedereen die een gezagsfunctie uitoefent of die in direct contact komt met het publiek, geldt de exclusieve neutraliteit’, voegt de Brusselse minister-president daaraan toe.

Daarmee wordt de deur wel geopend voor een gedeeltelijke toelating van religieuze tekens, maar slechts voor bepaalde functies en profielen.

De minister-president kondigt aan dat er over de neutraliteitskwestie snel een debat moet volgen in het Brussels Parlement. Het is ‘een onderwerp dat al veel te lang zorgt voor moeilijkheden en spanningen in onze maatschappij.’ De regering vraagt nog aandacht voor opener personeelsbeheer met de nadruk op een vervrouwelijking van de openbare diensten.

Partner Content