Opinie

Jean Marie de Meester (Rood!)

Homoseksualiteit is een obediëntie. Wie verzint zoiets?

Jean Marie de Meester (Rood!) Advocaat en voorzitter van Rood! West-Vlaanderen

“Omdat een homoseksueel via een dergelijke symboliek duidelijk maakt dat hij of zij die obediëntie is toegedaan.” declareerde Bart De Wever dit weekend in De Standaard. De Antwerpse burgervader vindt het not done dat een homoseksuele loketbediende een regenboogshirt draagt en hierdoor het opgelegde neutraliteitsprincipe miskent.

Wie verzint zoiets : “obediëntie”. Het doet me meteen denken aan de immanente gerechtigheid van aartsbisschop Leonard. Woorden uit een vervlogen tijd. Waarbij vroeger enkel een kleine rechtse intellectuele elite wist wat het betekende en waarbij nu nog altijd enkel een kleine rechtse intellectuele elite weet wat het betekent.

Een obediëntie is volgens de diksten van de Van Dale “een gehoorzaamheid, een kloosterlijke geleibrief voor reizende ordengeestelijken”. Dat weten we nu ook weer.
Mogelijks wist de Vlaams-nationalistische primus inter pares gewoon niet wat obediëntie betekent en wou hij gewoon gewichtig doen maar dit keer zonder Latijn te moeten gebruiken …

Los van de discussie of het al dan niet gepast is een regenboogshirt te dragen op het werk – over geuren en kleuren valt immers niet te discuteren, dat wisten zelf de Romeinen al – maakt de Antwerpse heiland mijns inziens de totaal verkeerde link tussen religie en homoseksualiteit. Want iedereen weet dat zijn uitspraak in het verlengde ligt van het hoofddoekenverbod die reeds jaren in Antwerpen van toepassing is.

Religie is hoe dan ook een keuze, je wordt immers niet als katholiek of moslim geboren, terwijl je seksualiteit aangeboren is, een geaardheid is. Wat je zelf kiest of je ouders hebben gekozen zorgt ervoor dat het jouw verantwoordelijkheid of die van je ouders is. Logischerwijze kan je ook aangesproken worden over die keuze, of over de reden waarom je bijvoorbeeld nog geen afstand genomen hebt van de religieuze keuze die je ouders voor jou namen. Hetzelfde met ideologie. Je wordt namelijk niet als socialist, liberaal of Vlaams-nationalist geboren, je wordt socialist, liberaal of Vlaams-nationalist. En de geboorte uit een socialist, liberaal of Vlaams-nationalist garandeert zeker niet dat je de ideologie aanhangt van je ouders, dat zal de broer van Bart De Wever volmondig kunnen beamen.

Daar religie en ideologie een keuze is en dus niet aangeboren, kan je er ook anderen van proberen te overtuigen jouw religie of ideologie aan te nemen. Reden waarom al jaar en dag aan eindmeten van wielerwedstrijden men staat te zwaaien met Vlaamse leeuwenvlaggen. Of waarom men weigert de Belgische driekleur nog constant aan een gemeentehuis uit te hangen. Het verspreiden van ideologie of religie via textiel is dus niet denkbeeldig. Hetzelfde met de hoofddoeken.

Maar het is een ander verhaal wat betreft geaardheid. Hiermee word je geboren. Het is een gegeven, geen keuze. Of je ooit een hetero zal kunnen overhalen de Griekse beginselen uit te proberen omdat een homoseksuele bediende aan een loket een regenboogtrui draagt is een ander paar mouwen. Was het maar zo eenvoudig. Iemand wordt niet homoseksueel, lesbisch, biseksueel omdat daarvoor geworven wordt of omdat iemand je overtuigt om het te worden.

Met zijn uitspraak bevestigt Bart De Wever de in conservatieve middens gekoesterde these dat homoseksualiteit een bewuste keuze is waarbij zij die ervoor kiezen maar moeten opdraaien voor hun keuze. Een these die ook de katholieke kerkvaders en vele moslimgeleerden aanhangen.

Bart de Wever is dus bewust of onbewust in de religieuze val getrapt. Want in tegenstelling tot het hoofddoekenverbod, waarbij mijn inziens de hoofddoek wel als een religieuze statement en aldus een bewuste keuze kan bestempeld worden is dit bij een seksuele geaardheid niet het geval. Er kan mijns inziens niet geworven worden, er is geen missioneringopdracht wat bij religie en/of ideologie wel dominant aanwezig is. Een overheid dient dan ook terecht zoals Bart De Wever opmerkt neutraal te zijn wat religie en ideologie aangaat.

Trouwens, hoe ver ga je in gans deze kledingdiscussie ? Geldt deze regeling dan ook voor vrouwen die zich te vrouwelijk kleden want dit zou kunnen wijzen op een feministe of juist niet. En vallen korte broeken, zeker lederen, dan ook onder deze regeling ? Want dit zou erop kunnen wijzen dat de drager de Vlaams-nationalistische obediëntie is toegedaan en ik heb het dan nog niet eens gehad over de loketbedienden die het wagen de combinatie rood geel en zwart te dragen …

Ofwel is gans deze discussie much ado about nothing en haat Bart De Wever gewoonweg de combinatie van teveel kleuren in één kledingstuk. Bart mag het weten.

De auteur van deze tekst “is die obediëntie toegedaan”

Partner Content