Movement X

‘Hoe raken slachtoffers van racisme ingeburgerd als ministers zeggen dat ze niet moeten overdrijven?’

Movement X Beweging die ijvert voor radicale gelijkheid

‘Antwerps schepen voor Inburgering Fons Duchateau (N-VA) zegt taboes te willen doorbreken maar relativeert meteen de ontwrichtende rol en impact van racisme en discriminatie in de samenleving’, schrijft Karim Hassoun van Movement X.

Het zal wel toeval zijn. Daags na een klachtneerlegging van mezelf en Dyab Abou Jahjah tegen vice-premier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, verschijnen twee interviews en een opiniestuk met persoonlijke aanvallen en onwaarheden .

Als we kijken van wie deze aanvallen komen, kunnen we allesbehalve verrast zijn. Antwerps N-VA schepen van inburgering Fons Duchateau(N-VA) was er één van. Hij werd snel van stal gehaald en het veld ingestuurd om half strompelend en half galopperend persoonlijke aanvallen in te zetten tegen een activist die inhoudelijke kritiek had op N-VA’s nieuwe lieveling Montasser AlDe’meh.

‘Hoe zullen slachtoffers van racisme ooit ingeburgerd raken als ministers hen zeggen dat ze niet moeten overdrijven?’

Wat meneer Duchateau blijkbaar niet doorheeft is dat zijn artikel net de kritiek die bewegingen als Movement X, en in het verleden AEL, hebben op de samenleving volledig bevestigd wordt.

Meneer de schepen wil taboes doorbreken maar relativeert meteen de ontwrichtende rol en impact van racisme en discriminatie in de samenleving. Gemakkelijk natuurlijk, want zo blijft het taboe van racisme en discriminatie onbesproken en kan hij eenieder die het durft te benoemen, wegzetten als persoon die het slachtofferisme cultiveert. Is het mischien omdat net zijn partij de multinational is geworden van het weglachen en wegrelativeren van flagrante vormen van discriminaties dat de man om de hete brij heen tracht te dansen?

De systematiek waarmee ze het debat hierover proberen te fnuiken duidt op een duidelijke strategie.

Het begon bij Vlaams minister Liesbeth Homans(N-VA) die zondermeer racisme een relatief begrip vond. Dit werd later nog eens extra in de verf gezet door partijvoorzitter Bart De Wever die weer even later zijn befaamde ‘berberuitspraken’ deed.

Excuus voor persoonlijk falen

'Hoe raken slachtoffers van racisme ingeburgerd als ministers zeggen dat ze niet moeten overdrijven?'
© Belga

Als kers op de taart kregen we dan verschillende uitspraken van minister Jambon zoals “moslims die wel hulp en onderdak moeten geboden hebben aan Salah Abdeslam” (als verklaring voor het eigen falen om de terroristen te vatten). In datzelfde interview werd ethnic profiling letterlijk de norm, want Jambon vond “het heel normaal dat mensen met een vreemde origine zondermeer opgepakt en vastgehouden mochten worden. Ze voldoen immers aan het profiel van de verdachte terrorristen”. Sinds enkele dagen heeft de man er een pareltje bijgedaan: de woorden ‘significant’, ‘dansende’ en ‘feestende moslims’ kwamen er in voor, net als de aanslagen van 22 maart.

Wie moet er de hand in eigen boezem steken?

Net zulke uitspraken, niet door Jan met de Pet maar notabene door hoogwaardigheidsbekleders, vergroten het schisma en verzieken deze samenleving verder, meneer de schepen. Hoe wil u als schepen van Inburgering nieuwkomers inburgeren in deze samenleving en een kans bieden in uw stad als uw eigen voorzitter, burgemeester en ministers hen vertellen dat indien ze het slachtoffer van racisme of discriminatie worden ze “niet moeten overdrijven” en “de hand in eigen boezem moeten steken”?

Dat zulke woorden, eigenlijk toogpraat, bon ton worden bij de uitvoerende macht, kan uiteraard niet zonder gevolgen blijven. U hoeft online maar 5 minuutjes te zoeken om rapporten terug te vinden die duidelijke aantonen welke kansen burgers met een andere ethnische achtergrond ontnomen worden in plaats van gegeven. Onlangs verschenen de resultaten van een onderzoek van de Gentse Universiteit over de huurmarkt waar aan het licht kwam dat maar liefst 1/3 van de verhuurders discrimineerde op naam.

‘Honderden dagelijkse vormen van latent racisme blijven onzichtbaar omdat politici weigeren de middelen aan te reiken om hier komaf mee te maken.’

Ook algemeen bekend: 2 op 3 dienstenchequebedrijven wensen enkel Vlaamse poetsvrouwen, Adecco die een vernuftig systeem hanteert om in te gaan op wensen van discriminerende werkgevers (Blue Blanc Belge), en ga zo maar verder.

Schuldig verzuim

Dit zijn voorbeelden die gelukkig de media hebben gehaald en voldoende gedocumenteerd werden. Maar honderden dagelijkse inbreuken en vormen van latent racisme, waar u meneer de schepen geen weet van heeft, maar wij wel dagelijks ervaren, blijven onzichtbaar omdat politici zoals u weigeren de middelen aan te reiken om hier komaf mee te maken.

De manier waarop de N-VA, haar mandatarissen en haar waterdragers, flagrante inbreuken op de anti-discriminatiewet weglachen en racisme wegrelativeren om zo te trachten de schuld te verschuiven naar de slachtoffers van deze mechanismen en zij die dit aanhangig maken in het publieke debat, kan niets anders dan negationisme genoemd worden.

U pleegt schuldig verzuim omwille van een duidelijk en goed uitgekiende politieke strategie. Een strategie die ten koste gaat van burgers die willen deel uitmaken van deze samenleving, maar niet mogen.

Denkbeeldige Sinterklaas

Uw cynisme kent geen schaamte en met uw verwijzing naar Monty Python geeft u dit zeer goed weer. Terwijl u zich een denkbeeldige Sinterklaas waant, die cadeautjes als werk, onderwijs en sociale bescherming gratis en voor niets rond strooit naar arme, ondankbare allochtoontjes, halen de feiten u helemaal in.

Ook al dromen u en uw coalitiepartners van een soort politiestaat waar law and order heerst en rechtvaardigheid en burgerschap bijzaak zijn, zullen jullie niet slagen in het uithollen van de rechtstaat. We zijn radicale democraten en staan voor radicale gelijkwaardigheid. Het fijne aan radicale democraten is dat zij het woord ‘opgeven’ niet kennen.

Karim Hassoun is algemeen secretaris van Movement X

Partner Content