Vrije Tribune

‘Hoe de Turteltaks een boost kan zijn voor groepsvorderingen’

Vrije Tribune Hier geven we een forum aan organisaties, columnisten en gastbloggers

‘Laat de ongrondwettelijkheid van de Turteltaks het begin zijn van een nieuwe, moderne visie op justitie’, schrijven de initiatiefnemers achter AngryMob, een platform voor groepsvorderingen. ‘Als vele burgers en ondernemingen zich verenigen staan ze sterk.’

Er zijn recent veel commentaren en opinies verschenen over de Turteltaks, en meer bepaald over de wettigheid en de terugvorderbaarheid van die belasting. Dit is voor ons de aanleiding om een lans te breken voor het voeren van groepsvorderingen.

Hoe de Turteltaks een boost kan zijn voor groepsvorderingen

De elementen van het Turteltaksossier tonen perfect aan waar de meerwaarde van de groepsvordering zich bevindt. Groepsvorderingen hebben, ten eerste, grote waarde in zaken waar grote groepen schade ondervinden. Gevallen van massaschade dus, waar vele duizenden mensen een claim kunnen instellen. Vervolgens, en de diverse commentaren van de laatste dagen maken het duidelijk, hebben groepsvorderingen hun nut in geval van complexe en ingewikkelde schadezaken. In dergelijke gevallen zijn immers spitsvondige juristen vereist om ongetwijfeld lange procedures te doorstaan. Tenslotte en ten derde zijn groepsvorderingen onontbeerlijk wanneer het bedrag dat elke individuele klager kan terugvorderen, te klein is om individuele inspanningen te rechtvaardigen. Het globale bedrag dat onterecht werd geïnd, en blijkbaar niet zal worden terugbetaald, is daarentegen bijzonder omvangrijk.

Groepsvorderingen zijn het antwoord op dergelijke situaties: door het bundelen van de krachten van de duizenden eisers, kan, mits een minimale inzet van elkeen, een team van topjuristen en experts worden aangesteld om de belangen van deze groep te verdedigen. Omwille van het belang dat een zaak hierdoor krijgt, zal dat team ook haar uiterste best doen om deze vordering tot een goed einde te brengen. De eisers kunnen er gerust op zijn : zelfs indien ze slechts een kleine inzet hebben bijgedragen, zal hun eis tot in de kleinste puntjes worden verdedigd. Zonder dat ze helemaal in hun eentje tegen de overheid of tegen een machtige tegenstrever moeten procederen, hetgeen nooit leuk is. En zonder dat ze zich zorgen moeten maken over het afhandelen van hun eis en het opvolgen ervan.

‘De moeite niet’

Sommige overheden en grote bedrijven begaan, dikwijls welbewust, schendingen van de wet omdat ze weten dat de individuele burger niet snel actie zal ondernemen.

Zonder het organiseren van een groepsvordering worden dergelijke vorderingen gewoon nooit ingeleid. Het is precies daarop dat sommige overheden en grote bedrijven rekenen. Zij begaan, dikwijls welbewust, schendingen van de wet. Want ze weten dat de individuele burger niet snel actie zal ondernemen. Immers, “het is de moeite niet”.

We horen natuurlijk nu al de commentaren van diegenen die zullen stellen dat de organisaties die dergelijke groepsvorderingen opzetten hiervoor een vergoeding opstrijken. En dat het hen daarom te doen is. Dat is in zekere zin juist. Er wordt nu eenmaal een dienst verleend. Maar is er werkelijk iets verkeerd aan het betalen van een vergoeding aan diegenen die het mogelijk maken om massaschade van een grote groep onschuldige slachtoffers vergoed te krijgen? Is het dan correcter om vele burgers in de de facto onmogelijkheid te laten te verkeren om hun claim individueel in te dienen ?

Wij menen van niet. Wij denken dat technologie het mogelijk moet maken om eenvoudig een groot aantal identieke claims samen te brengen en collectief in te dienen. En tot het uiterste te verdedigen. Hierdoor maakt de digitale wereld een nieuwe ontwikkeling in ons rechtssysteem mogelijk, in een juridisch landschap dat anders geen gelijke tred kan houden met de overmacht van overheden en grote bedrijven.

Eerlijke markt

Wij menen dat de tijd moet voorbij zijn dat sommige vorderingen niet werden ingediend eenvoudig omdat “het sop de kool niet waard is.” De technologie verleent aan burgers en consumenten de mogelijkheid om eenvoudig hun rechten te combineren en efficiënt af te dwingen ten aanzien van overheden, multinationals, of leveranciers. Dit komt niet alleen die consumenten en burgers ten goede, maar zorgt er ook voor dat iedereen zich aan de regels moet houden, ook de grote spelers. Wat dan resulteert in een eerlijke(re) markt, waar iedereen op gelijke voet staat en zich aan de spelregels moet houden.

De technologie verleent aan burgers en consumenten de mogelijkheid om eenvoudig hun rechten te combineren en efficiënt af te dwingen ten aanzien van overheden, multinationals, of leveranciers

Recente wetgevende initiatieven hebben de toegang tot het recht moelijker gemaakt. Om “nodeloze” procedures te vermijden en om de werklast van de rechtbanken te verminderen, zodat zij efficiënt kunnen werken en snel recht verlenen. Groepsvorderingen sluiten hier naadloos op aan. Zij maken het mogelijk dat tientallen eisen in één procedure, op efficiënte en professionele wijze worden behandeld. Zij passen in een moderne visie op justitie en dragen dus een steentje bij tot een sneller en voor de maatschappij goedkoper justitieapparaat.

Uiteraard zijn groepsvorderingen niet het antwoord op elk juridisch geschil. Zij vullen echter een leemte op. De leemte waarbij vele kleine partijen niets ondernemen tegen één grote partij. Niet omdat die grote partij gelijk heeft, maar uitsluitend omdat de eisen van elke individuele partij te klein zijn. Niettegenstaande het feit dat iedereen aanvoelt dat die eisen wel zouden moeten gebracht worden, en dat het niet correct is dat de “grote vis” ermee weg komt. Ons huidig, verouderd en kostelijk rechtssysteem werkt dit in de hand. Wij pleiten voor het mondig maken van burgers en consumenten, doordat zij de mogelijkheid krijgen om op eenvoudige en efficiënte wijze hun rechten af te dwingen. Het herstelt een evenwicht waarbij iedereen de regels moet naleven – inclusief de overheid en grote multinationale spelers. Dat komt iedereen die deelneemt aan het economische en politieke leven ten goede.

Groepsvorderingen passen in een moderne visie op justitie en dragen dus een steentje bij tot een sneller en voor de maatschappij goedkoper justitieapparaat.

De terugbetaling van de Turteltaks zal wellicht niet van een leien dakje lopen en zal veel moeite en doorzettingsvermogen vragen. We denken wel dat een groepsvordering de beste kans hiertoe is. Als vele burgers en ondernemingen zich verenigen staan ze sterk.

Christoph De Preter en Emmanuel Gybels zijn de initiatiefnemers achter AngryMob, een technologisch platform dat de mogelijkheid biedt om groepsvorderingen in te stellen

Meer info: www.angry-mob.eu

Partner Content