Daniëlle Vanwesenbeeck

‘Hoe complexer de fiscaliteit, hoe duurder en onrechtvaardiger’

Daniëlle Vanwesenbeeck general manager van Mastermail

Open VLD-politica en zelf onderneemster Danielle Vanwesenbeeck hekelt de onontwarbare Belgische fiscaliteit en pleit voor een verlaging van vennootschapsbelasting en sociale lasten.

Details matter. Anders gesteld: de kunst zit ‘m in de uitvoering. Elke zelfstandige of KMO-zaakvoerder zal deze stelling beamen. Goede ideeën zijn goud waard, maar het is vaak de manier waarop je ze in daden vertaalt die het verschil maakt.

Ruimte

Het debat over de concrete uitvoering van de taxshift waar de federale regering Michel voor de zomer een princiepsakkoord over bereikte, loont dan ook de moeite om te volgen. Zo valt er veel te zeggen voor de manier waarop Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten de 430 miljoen euro steun aan KMO’s en zelfstandigen in concreet beleid wil omzetten. Rutten pleit ervoor om die middelen, waarvan voor de zomer door de bevoegde minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, algemeen werd gesteld dat ze “voor de economische groei van kmo’s” moeten dienen, rechtstreeks aan te wenden voor het verlagen van de vennootschapsbelasting en de sociale bijdragen.

Hoe complexer de fiscaliteit, hoe duurder en onrechtvaardiger

Het voorstel van Rutten schept ruimte precies daar waar het schoentje knelt. Ten eerste creëert een lagere vennootschapsbelasting een sterkere stimulans voor wie onderneemt of van plan is te ondernemen. Het vooruitzicht beter beloond te worden voor het nemen van initiatief en risico kan meer mensen over de streep kan trekken om een eigen zaak te starten of om een tandje bij te steken met de bestaande zaak. Bovendien zien ook geldschieters en kredietverstrekkers zo’n ondernemersvriendelijke maatregel wel zitten. Meer goesting om te ondernemen en te investeren dus. Beide zijn cruciale voorwaarden om een robuuste en duurzame voedingsbodem voor economische groei tot stand te brengen.

Een andere voorwaarde daartoe is meer tewerkstelling en meer koopkracht. Dat is precies wat het tweede luik van Ruttens voorstel beoogt: de sociale bijdragen op de eerste aangeworven werknemers of op de zelfstandige zelf verlagen. Voor veel kleine zelfstandigen en KMO’s het verschil tussen voortdoen of niet voortdoen, tussen aanwerven of niet aanwerven.

Eenvoud

Is het dan allemaal zo eenvoudig? Eenvoud speelt in elk geval een grote rol. Hoe complexer de fiscaliteit, hoe duurder – want hoe meer controle nodig. Hoe complexer, hoe minder rechtvaardig – want alle achterpoortjes zoeken en gebruiken is een kwestie van wie de duurste en beste boekhouders heeft. De groeiende stapel aftrekposten in de belastingaangifte, evenals een lange geschiedenis van goedbedoelde maar marktverstorend sectoriëel economisch subsidiebeleid zijn de stille getuigen van hoe die onontwarbare Belgische fiscaliteit geworden is tot wat ze vandaag is.

KMO’s en zelfstandigen vormen de middenklasse onder de werkgevers.

Ook dat pleit voor de voorstellen van Open VLD en haar voorzitter: ze doen geen schep bovenop die complexiteit. Ze vergroten integendeel de ruimte voor KMO’s en zelfstandigen om hun ding te doen. Dat is in feite ook het enige wat wij vragen.

Als zaakvoerder van een KMO hoop ik dan ook dat deze regering oor heeft naar verlaging van vennootschapsbelasting en sociale lasten. Hoe dan ook is de steun aan KMO’s en zelfstandigen een belanrgijk signaal van Michel I. Meteen de reden waarom UNIZO, toch dé spreekbuis van de zelfstandige ondernemer, de uitgewerkte voorstellen enthousiast onthaalt.

KMO’s en zelfstandigen vormen de middenklasse onder de werkgevers. Samen zetten alle kleine en middelgrote ondernemingen de sterkste schouders onder onze welvaart. En net als de middenklasse van werknemers zijn KMO’s en kleine zelfstandigen erg kwetsbaar voor de minste schommelingen in de geglobaliseerde economie, schommelingen waar ze nauwelijks of geen vat op hebben. Als we voor de eigen open, exportgerichte en kwalitatief hoogstaande Belgische economie werk kunnen maken van een eenvoudig en rechtvaardig ondernemersklimaat, dan verzekeren we ons als het ware structureel tegen die kwetsbaarheid. En dat is een erg goede zaak.

Partner Content