Opinie

Vrije Tribune

‘Het ongeloof van N-VA in een kernuitstap in 2025 doet ons kostbare tijd verliezen’

Vrije Tribune Hier geven we een forum aan organisaties, columnisten en gastbloggers

De jongerenvoorzitters van JONGCD&V, Jong VLD, Jongsocialisten en Jong Groen richten zich tot N-VA: ‘Het cynische is dat jullie ongeloof in een kernuitstap in 2025 een selffulfilling prophecy is.’

Het debat over kernenergie kent al heel lang een groep believers en een groep non-believers. Eerst in een wereld zonder kernenergie en vervolgens in een kernuitstap in 2025.

Met de studie van Elia vorige week loopt het debat ten einde. Kernuitstap? Haalbaar. 2025? Haalbaar.

Het ongeloof van N-VA in een kernuitstap in 2025 doet ons kostbare tijd verliezen.

Maar we mogen niet te vroeg victorie kraaien want de politiek moet snel actie ondernemen. Het interfederaal energiepact zal er eind dit jaar komen en daarin wordt hopelijk de kernuitstap bevestigd. Maar nadien moeten de vier ministers van Energie dit pact nog wel laten goedkeuren door hun verschillende coalitiepartners. En daar pleit N-VA als enige nog om onze kerncentrales tien jaar langer open te houden. Uitstel van executie dat ons enkel verloren tijd oplevert.

Waarom geen kernenergie meer

Zijn kerncentrales dan niet noodzakelijk voor onze bevoorradingszekerheid, zeker als we in de toekomst allemaal elektrisch moeten rijden? Wat de zekerheid betreft, kunnen onze verouderde kerncentrales die we af en toe moeten stilleggen niet meteen de beste adelbrieven voorleggen. Investeren in nieuwe kerncentrales is al helemaal gek, vermits dat nu al duurder is dan investeren in hernieuwbare energie. Volgens het Belgian Offshore Platform (BOP) zal er trouwens tegen 2020 voor 2 GW offshore windenergie in de Noordzee staan, wat zelfs kan verdubbelen tegen 2030. Dit zou neerkomen op twee derde van de huidige nucleaire capaciteit. Ook meer import wordt noodzakelijk, maar Energyville toonde aan dat dit zowel het geval is bij de volledige kernuitstap als bij een verlenging van 10 jaar. Daarnaast zijn volgens Elia ook nieuwe gascentrales nodig.

Zorgen de gascentrales niet voor meer uitstoot? Volgens Energyville zou de huidige kernuitstap jaarlijks 4,7 Mton CO2 meer uitstoten in vergelijking met het uitstellen van de kernuitstap voor tien jaar. Bij nader inzien gaat dit dus over een stijging van ‘slechts’ 4% want de totale Belgische emissie bedroeg 117,4 Mton in 2015. De flexibiliteit van gascentrales is trouwens essentieel voor de transitie naar een duurzame elektriciteitsproductie. Logge kerncentrales spelen hier net een verstorende factor. Met het Europese ETS-systeem, waar bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot, zullen gascentrales de nog vuilere steenkoolcentrales uit Nederland en Duitsland vervangen. Dit systeem garandeert nadien ook een kostenefficiënte uitfasering van fossiele brandstoffen in onze elektriciteitsproductie.

Zal onze elektriciteit niet duurder worden door al die investeringen in hernieuwbaar en gas? Hoewel Energyville berekende dat de elektriciteitsprijs 2,3 keer kan stijgen bij een volledige kernuitstap, zou de prijs sowieso verdubbelen (2,1x) in het scenario met verlenging van kernenergie. We zullen dus altijd moeten investeren om onze verouderde kerncentrales te vervangen, tien jaar langer wachten of niet. Investeringen in groene energie die volgens een onderzoek van EY 10.000 extra jobs zouden opleveren tot 2020. Jobs, jobs jobs, daar kunnen we toch alleen maar voorstander van zijn?

Door nu niet aan de slag te gaan, verliezen we kostbare tijd om een kernuitstap te realiseren.

Hier komen we tot de essentie van de zaak. Waarom de kernuitstap nog tien jaar uitstellen? Want ook dan zullen we nieuwe gascentrales nodig hebben, wat geld zal kosten en tijdelijk meer CO2 zal uitstoten. Waarom niet eindelijk starten met die duurzame transitie door de kernuitstap te bevestigen in het energiepact? Dit biedt naast zekerheid voor onze investeerders en bedrijven ook tal van andere opportuniteiten voor onze hernieuwbare energiesector. Zo spreekt VOKA van een ‘first-mover advantage’ binnen Europa. De kennis en expertise die België heeft opgebouwd met offshore windenergie bijvoorbeeld, wordt gebruikt om internationale contracten binnen te halen.

En marche!

Het cynische aan dit debat is dat het ongeloof van N-VA in een kernuitstap in 2025 een selffulfilling prophecy is. Door nu niet aan de slag te gaan, verliezen we kostbare tijd om een kernuitstap te realiseren. De politiek moet nu volop kiezen voor de transitie naar een elektriciteitsproductie zonder kernenergie. Dit kan en mag niet nog eens wachten tot na de verkiezingen van 2019. De vraag is dus of we de verandering vandaag nog willen bewerkstelligen in het belang van de huidige en toekomstige generaties, of we daar liever nog tien jaar langer mee wachten.

Sammy Mahdi (voorzitter JONGCD&V), Maurits Vande Reyde (voorzitter Jong VLD), Aaron Ooms (voorzitter Jongsocialisten), Stefanie De Bock en Belinda Mikaela Torres Leclercq (co-voorzitters Jong Groen).

Partner Content