Het N-VA-programmapunt waarover Theo Francken niet spreekt

Theo Francken (N-VA) in Jette op 12 mei 2019.

Volgens het N-VA-verkiezingsprogramma zullen asielzoekers hun aanvraag enkel mogen indienen aan de buitengrenzen van België. Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wordt ontheven van die taak. Vluchtelingenwerk Vlaanderen stelt zich vragen bij het voorstel. Theo Francken (N-VA) sust: ‘DVZ zal in een eerste fase nog tussenkomen.’

Dat N-VA het Australisch model wil invoeren op Europese bodem is ondertussen geweten. De partij stelt voor dat de Europese Unie zich volop toelegt op het sluiten van akkoorden met landen in Noord-Afrika. Bedoeling is dat smokkelbootjes op de Middellandse Zee voortaan worden teruggestuurd naar centra in pakweg Tunesië.

Mensen van buiten de EU zullen enkel in de regio een asielaanvraag kunnen indienen. Met grote gevolgen voor wie die stap overslaat. ‘Wie op een illegale manier Europa bereikt of tracht te bereiken, wordt uitgesloten van een verblijf in de EU’, zo zegt de partij.

Vluchtelingen blijven voor alle duidelijkheid welkom. Eens de uitrol van de nieuwe werkwijze op stoom komt, gaat Europa in samenspraak met de Verenigde Naties vluchtelingen hervestigen binnen Europa. ‘We houden daarvoor rekening met de socio-economische en culturele draagkracht van onze samenleving’, schrijft N-VA.

Een asielaanvraag kan enkel ingediend worden aan de buitengrenzen van België

N-VA-verkiezingsprogramma

Dat Australisch model zal evenwel veel voeten in de aarde hebben. De afspraken met derde landen, de aanpassing van EU-regelgeving, de versterking van de grenswachten, … Een werk van lange adem. In het N-VA-programma wordt dat ook erkend. Daarom denkt de partij aan een soort overgangsregeling.

Die overbruggingsfase toont een opvallende kentering op het vlak van asielaanvragen. In het ideaalmodel van N-VA kunnen mensen, zoals gezegd, enkel asiel aanvragen buiten de EU. Maar ‘zolang de Europese regelgeving dat principe niet heeft verankerd, kan een asielaanvraag enkel ingediend worden aan de buitengrenzen van België’, zo schrijft de partij op bladzijde 12. ‘De grenspolitie registreert de aanvraag.’

Ontrading

Wachtrijen aan het Klein Kasteeltje in Brussel, het kantoor van Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), zullen dus verleden tijd zijn. Volgens de huidige regelgeving moeten nieuwkomers zich binnen de acht werkdagen na hun aankomst in België bij DVZ melden.Wanneer DVZ België verantwoordelijk acht voor de procedure, dan stuurt die de aanvraag door naar het onafhankelijk Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).

In het N-VA-plan worden ‘de kantoren van DVZ in Brussel ontheven van die taak’. Alleen in ‘uitzonderlijke gevallen’ behandelt DVZ de aanvraag nog.

Naast DVZ kunnen asielzoekers vandaag een asielaanvraag indienen binnen een gesloten opvangcentrum of gevangenis en bij de grenspolitie. Enkel die laatste optie zou dus overeind blijven.

De ngo Vluchtelingenwerk Vlaanderen plaatst alvast vraagtekens bij het programmapunt. ‘We vragen ons af hoe dit in de praktijk in zijn werk zal gaan’, zegt woordvoerster Eef Heylighen. ‘Wordt iedereen die asiel aanvraagt dan opgesloten aan onze grenzen zodat ze niet kunnen doorreizen? En als ze toch doorreizen binnen België, kunnen ze dan nog asiel aanvragen? Internationaal recht stelt dat iemand in nood bescherming moet kunnen aanvragen.’

De organisatie verwacht daarnaast een afschrikeffect. ‘Kwetsbare mensen moeten vertrouwen hebben in de dienst waar ze asiel aanvragen’, klinkt het. ‘Een politiekantoor – waar ze het risico lopen te worden opgesloten – is daarvoor niet de geschikte plaats. Dit voorstel ligt voor ons dan ook in de lijn van ontrading.’

Einddoel Australië

Gevraagd naar een reactie zegt gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken dat hij dit punt eigenlijk niet ter sprake brengt in zijn pleidooi voor een ander migratiebeleid. In tweede instantie zegt hij dat de inhoud van de passage weliswaar ‘past in de geest van het maximaal bestrijden van illegale migratie’.

Het einddoel voor N-VA blijft het Australisch model

Theo Francken (N-VA)

‘Mensen hebben nu al de plicht om de staat te kennen te geven dat ze asiel willen aanvragen. Dat gebeurt het best aan de grenzen van België’, zegt hij. ‘Het is in ieder geval logischer dat de aanvraag daar gebeurt dan aan het loket van DVZ in Brussel.’

Toch lijkt Francken niet te veel aandacht en belang te willen besteden aan het punt. ‘In een eerste fase zal DVZ blijven bestaan’, zegt hij. ‘Het einddoel voor N-VA blijft het Australisch model. Op termijn willen wij er daarom voor zorgen dat de middelen van de Belgische asieldiensten geheroriënteerd worden naar de conflictregio’s.’

In 2018 vroegen zo’n 23.500 mensen asiel aan in ons land. Sinds 2015 schommelt de beschermingsgraad rond de 50 procent.

DVZ in Brussel op 27 november 2018.
DVZ in Brussel op 27 november 2018.© Belga

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content