Opinie

Walter De Smedt

‘Het Arco-dossier is de ware reden voor zowel de voordracht van Steven Vanackere als de kritiek’

Walter De Smedt Strafrechter op rust, enige Belg die ooit zowel lid was van het Comité P als het Comité I

Volgens strafrechter op rust Walter De Smedt heeft de voordracht van Steven Vanackere (CD&V) voor een directeursfunctie bij de Nationale Bank én de kritiek vooral te maken met het Arco-dossier.

Als je de publieke verklaringen over de voordracht van Steven Vanackere als directeur van de Nationale Bank mag geloven gaat de discussie enkel over gendergelijkheid, de gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht.

Het Arco-dossier is de ware reden voor zowel de voordracht van Steven Vanackere als de kritiek.

Van de ontslagnemende directeur Marcia De Wachter zou je dat nog kunnen geloven, maar niet van onze ministers die deze voordracht moeten goedkeuren. Zouden ook zij daar nu echt van wakker liggen? Of spelen er andere zaken?

In een artikel van Het Nieuwsblad, ook terug te vinden op de website van Hilde Crevits (CD&V), lezen we het volgende: ‘Niet zo heel lang geleden werden CD&V’ers nog dagelijks uitgespuwd en uitgescholden als tsjeven. Synoniem voor geschipper, eeuwige twijfel, noch rechts noch links, tot zelfs vals of achterbaks. Nu lanceert Jong CD&V trots een kledinglijn met ’tsjeef’ als baseline. Zonder schroom, ‘want wat is er in deze tijden van polarisering mis met wat meer nuance, wat grijzer te zijn, wat meer tsjeef te zijn?’, zegt Jong CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. ‘Bij ons heeft tsjeef geen negatieve bijklank meer, integendeel. Het is een geuzennaam geworden. Al ligt dat bij de oudere generatie misschien nog wat gevoeliger.’

Oudere generatie

Tot welke generatie behoort Steven Vanackere? Hij is de zoon van Leo Vanackere, achtereenvolgens volksvertegenwoordiger, senator, en gouverneur van West-Vlaanderen. Hij werkte op de studiedienst van de toenmalige CVP, was adviseur van Herman Van Rompuy, adjunct-kabinetschef van Jos Chabert, en was lid van het politiek bestuur van de partij. In 2011 werd hij minister van Financiën. Op 5 maart 2013 nam hij ontslag wegens de kritiek op de Arco-deal, de vergoeding van de 800.000 ACW-militanten die hun spaarcenten verloren waren. Als notoir ACW’er kon hij daar moeilijk een behoorlijke houding in aannemen.

Tjevenstreek

Wat zou de ware reden zijn voor zowel de voordracht van Steven Vanackere als voor de publieke kritiek? Vanackere moest zijn ministerschap in 2013 overdragen aan Koen Geens zodat het Arco-dossier in goede – lees: christendemocratische – handen bleef. Daar mag wel wat tegenover staan. Na de aftopping van de lonen in de Nationale Bank wordt er toch nog altijd 330.009 euro bruto per jaar verdiend door leden van de directie.

Gaat Steven Vanackere als directeur van de Nationale Bank de oorzaak van zijn ontslag als minister van Financiën beoordelen en sanctioneren?

Vraag is wat Steven Vanackere voor dat bedrag zal moeten doen. Wat is de opdracht van de Nationale Bank? De Nationale Bank houdt toezicht op de individuele financiële instellingen, wat het microprudentieel toezicht wordt genoemd, én op de goede werking van het financiële stelsel als geheel, het zogenaamde macroprudentieel toezicht. Er is ook een sanctiecommissie die administratieve geldboetes en dwangsommen kan opleggen.

Wat gaat er uiteindelijk met het Arco-dossier gebeuren? En wat met hen die er de oorzaak van zijn? Is er in dit dossier nog een rol voor de Nationale Bank weggelegd en wie moet die dan spelen? Gaat Steven Vanackere als directeur van de Nationale Bank de oorzaak van zijn ontslag als minister van Financiën beoordelen en sanctioneren? Het is bijna te vergelijken met de rol van zijn opvolger Koen Geens die van Financiën overstapte naar Justitie om er de afkoopwet te implementeren. Kunnen stropers de beste boswachters worden?

Partner Content