Hervorming gerechtelijk landschap nog niet goedgekeurd

(Belga) De kans is klein dat het wetsontwerp dat het aantal gerechtelijke arrondissementen tot twaalf terugbrengt en de mobiliteit van de magistraten verhoogt, nog voor het zomerreces door de Senaat zal worden goedgekeurd. Over het ontwerp wordt pas later op de dag door de plenaire Kamer gestemd.

Dinsdag boog de commissie Justitie van de Senaat zich reeds over het ontwerp, maar verder dan de inleiding kwam men niet. Karl Vanlouwe (N-VA) en Bart Laeremans (Vlaams Belang) lieten hun ongenoegen over de gang van zaken duidelijk blijken. Ze vonden het niet kunnen dat een dergelijk belangrijke tekst op een drafje door de Senaat zou worden goedgekeurd zonder een debat die naam waardig. Op het kabinet van Justitie luidde het woensdag dat het meegenomen was indien de tekst nog voor het reces ook door de Senaat was goedgekeurd, maar dat het geen noodzaak was. Het ontwerp over de hervorming van het gerechtelijk landschap hangt immers samen met het voorontwerp van de wet over het beheer, dat momenteel nog bij de Raad van State ligt voor advies. (Belga)

Partner Content