Hendrik Bogaert deels akkoord met Open Vld-voorstel overwerk

(Belga) Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) gaat deels akkoord met het wetsvoorstel van Open Vld om overwerk tot 500 euro per maand belastingvrij te maken. “Alleen denk ik dat dit niet moet gelden voor wie halftijds werkt”, stelt Bogaert. De CD&V’er pleitte er twee maand geleden zelf voor om de belasting op overuren af te schaffen.

Open Vld stelt voor om iedereen die minstens deeltijds werkt of gepensioneerd is tot 500 euro per maand belastingvrij te laten bijverdienen. Doel is ervoor te zorgen dat Belgische bedrijven sterker staan in de concurrentiestrijd met de buurlanden. “Wie reeds voldoende bijdraagt aan de sociale zekerheid via een voltijdse job, moet niet meer bijdragen op wat extra wordt gedaan”, zegt ook Hendrik Bogaert. “Alleen denk ik dat dit niet moet gelden voor wie halftijds werkt. Indien men dit toelaat kan het gebeuren dat een werkgever iemand opzettelijk een halftijdse job geeft en de tweede helft via de regeling voor overwerk betaalt.” Ook met de voorgestelde contracten voor gelegenheidsarbeiders, gaat de staatssecretaris niet akkoord. Gelegenheidsarbeiders zouden starten met een leeg contract en op afroep worden ingezet. “Voor mij moet een gezin dat met twee gaat werken een huis kunnen verwerven, met Duitse mini-jobs of met flexi-jobs komt men daar niet”, zegt hij. Toch is de CD&V’er het in de grond wel eens met het voorstel. “Eigenlijk wordt er nu relatief weinig opgehaald met bijdragen op overuren”, stelt hij. “Ofwel gebeurt er nog veel in het zwart, ofwel worden veel mensen niet gestimuleerd om overuren te doen. Een nieuw systeem met een bijdrage van 25% voor de werkgever en een nul-belasting voor de arbeider zou zelfs geld kunnen opbrengen voor de sociale zekerheid.” (Belga)

Partner Content