Hema: “werkgevers kunnen best zelf afspraken maken over kledij”

(Belga) De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vinden dat werkgevers zelf afspraken moeten kunnen maken over de kledij in het bedrijf. Ze reageren daarmee op het nieuws dat het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) Hema dagvaardt omdat de winkelketen een werkneemster zou ontslagen hebben na klachten van klanten over haar hoofddoek.

Unizo noemt het streven van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) om juridische duidelijkheid te scheppen voor andere bedrijven in principe positief. “Er is ook een grondig onderzoek nodig naar instrumenten om werkgevers te sensibiliseren hoe ze met discriminerende klanten moeten omgaan.” Unizo is bereid om samen met het Centrum constructief mee te werken en benadrukt nog dat “er niets verkeerd is met het beleven van de eigen godsdienst, maar dat het in geen geval het werk mag hinderen” Volgens Unizo is het aan de werkgever om over de kledij in het bedrijf, binnen het wettelijk kader, duidelijke afspraken te maken met de werknemers. Ook het NSZ vindt dat werkgevers zelf moeten kunnen uitmaken of religieuze symbolen toegelaten zijn voor hun werknemers. “Vaak verbieden zij dergelijke symbolen omdat de klant zich daaraan stoort”, luidt het. (TVP)

Partner Content