Gwendolyn Rutten (Open VLD): ‘Door de vlaktaks zullen de rijken hun geld niet meer in het buitenland parkeren’

Gwendolyn Rutten (Open VLD). © Belga Image
Jelle Dehaen
Jelle Dehaen Medewerker Knack, historicus, filosoof, auteur

‘De vlaktaks werkt herverdelend’, zegt Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten.

Ik krijg een uitkering van het ziekenfonds. Daarop word ik belast. Zal ik door een vlaktaks niet veel meer belastingen moeten betalen? (Patrick Cools, Kalmthout)

Gwendolyn Rutten: De filosofie achter de vlaktaks is dat er een belastingvrije som is, geld dat echt van jou is. Alles daarbovenop wordt belast tegen een tarief van 30 procent. Het belastingvrije minimum bestaat vandaag ook al, het bedraagt iets meer dan 7000 euro. Dat bedrag ligt onder de armoedegrens. Is het niet schandalig dat we mensen belasten op het geld dat ze nodig hebben om te kunnen overleven? Daarom willen wij het belastingvrije minimum aanzienlijk optrekken, waardoor ook mensen met een lager inkomen meer zullen overhouden. Hoeveel dat precies zal worden, moet nog berekend worden.

Het principe van de vlaktaks zal voor elke inkomstenbron afzonderlijk gelden, en het tarief en de belastingvrije som zullen daarvan afhankelijk zijn

Moeten de sterkste schouders niet de zwaarste lasten dragen? (Marc Vandaele, Kuurne)

Rutten: De sociale vlaktaks is rechtvaardig en werkt herverdelend. Wie 100.000 euro verdient, zal nog steeds veel meer betalen dan wie 1000 euro verdient. En door het belastingvrije minimum zullen mensen met een laag inkomen nauwelijks of geen belastingen betalen. We krijgen weleens het verwijt dat de vlaktaks voor de rijken is, maar zij betalen vandaag nauwelijks personenbelastingen. Zij maken gebruik van fiscale constructies, richten een vennootschap op of parkeren hun geld in het buitenland, zoals de Paradise Papers aantonen. Door de vlaktaks zullen ze minder van die constructies opzetten en meer bijdragen. Het is de brede middenklasse die het meest getroffen wordt door de personenbelasting. Wie iets meer dan 3500 euro bruto verdient, moet vandaag in theorie 50 procent belastingen betalen. Zo iemand kun je toch niet rijk noemen?

Zal de overheid haar uitgaven kunnen betalen als de vlaktaks wordt ingevoerd? (Léopold Vanbeckevoort, Tongeren)

Rutten: Door de vlaktaks zullen de belastingen verminderen. Dat heeft natuurlijk een kostprijs. Vandaag bepaalt de overheid eerst hoeveel geld ze nodig heeft, dat bedrag komt ze bij de mensen halen en wat er overblijft mogen ze houden. Wij draaien het om: het eerste stuk is voor jezelf, pas de rest moet je afdragen. Om dat te realiseren, willen we het overheidsbeslag met 5 procent laten dalen. Daarom zal de overheid op een heel fundamenteel niveau moeten nadenken over wat haar taken zijn en hoe die uitgevoerd moeten worden. Twee voorbeelden. Eén: door de digitalisering zullen uitkeringen niet meer via allerlei complexe structuren uitbetaald hoeven te worden, maar zal de overheid dat automatisch kunnen. En twee: moet de overheid een bedrijf zoals De Lijn in handen hebben?

Is er een vermogenskadaster nodig, zodat iedereen volgens zijn werkelijke inkomen kan bijdragen aan de vlaktaks? (Peter Coelmont, Tongeren)

Rutten: Nee, een kadaster zegt niets over inkomsten, alleen over wat iemand bezit. De vlaktaks zal ook niet onmiddellijk gerealiseerd worden, het is een project voor binnen een jaar of tien. Dan zal bijna alles digitaal verlopen en zal de vlaktaks bij de bron ingehouden kunnen worden. Het belaste geld zal nooit op je rekening verschijnen, maar gewoon door de bank ingehouden worden. Zoals dat vandaag al gebeurt voor de roerende voorheffing op inkomsten uit spaargeld.

VRAAG VAN DE WEEK:

Geldt de vlaktaks voor alle vormen van inkomsten? (Johnny Vandendriessche, Wevelgem)

Rutten: Het is niet zo dat alle inkomsten op een hoop gegooid worden en dat je dan belast wordt. Het principe van de vlaktaks zal voor elke inkomstenbron afzonderlijk gelden, en het tarief en de belastingvrije som zullen daarvan afhankelijk zijn. Wie bijvoorbeeld erft, zal op een eerste deel niets hoeven te betalen. Daarna zal hij belast worden, maar dat zal geen 30 procent zijn. Het zal meer rond 3 procent zitten, zoals vandaag bij de schenkingsbelasting.

VOLGENDE WEEK

Hoe pakken we seksueel grensoverschrijdend gedrag aan?

Stel uw vraag aan sociaal-cultureel pedagoog Liesbeth Kennes (Wij spreken voor onszelf).


Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be en maak kans op een boekenbon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

Partner Content