Grondwettelijk Hof verbiedt verschillende soorten kansspelen op dezelfde internetsite

© Dino

De kansspelwet is strijdig met de Grondwet omdat die wet toelaat dat verschillende soorten kansspelen en weddenschappen worden aangeboden op dezelfde website, waarbij een unieke domeinnaam en daaraan verbonden url worden gebruikt. Dat stelt het Grondwettelijk Hof donderdag in een arrest.

De bewuste wet beperkt de mogelijkheden voor het aanbieden van kansspelen en weddenschappen. Kansspelinrichtingen worden ingedeeld in vier klassen: de casino’s, de speelautomatenhallen, de cafés en de wedkantoren. Voor de uitbating is een specifieke vergunning nodig.

De Kansspelcommissie kan een vergunninghouder één aanvullende vergunning geven om gelijkaardige spelen online aan te bieden. De wettekst verbiedt uitdrukkelijk dat spelen en weddenschappen van verschillende aard op dezelfde fysieke plaats worden aangeboden. Dat verbod moet gokverslaving tegengaan. Als iemand toegang wil tot verschillende soorten spelen, is hij verplicht zich te verplaatsen. Bovendien wordt hij niet in verleiding gebracht van andere spelen en weddenschappen dan diegene hij eigenlijk wilde spelen.

Probleem is dat de wet geen verbod invoert om verschillende types spelen aan te bieden op eenzelfde internetsite met dezelfde domeinnaam en url. Meerdere eigenaars van aanvullende vergunningen hebben daarover immers afspraken gemaakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor Unibet Belgium Limited.

Het Grondwettelijk Hof noemt het in zijn arrest niet pertinent dat die cumulatie online wordt toegestaan terwijl dat in de echte wereld niet mag. Het volgt de redenering dat het in de virtuele wereld heel eenvoudig is zich van de ene site naar de andere te begeven en op de computer gelijktijdig verschillende pagina’s te openen. De cumulatie van de verschillende aanvullende vergunningen online toestaan is dan ook strijdig met de Grondwet.

Partner Content