Grondverzakking Scheldelaan – Werkzaamheden in kader van Sigmaplan liggen aan oorzaak

(Belga) De grondverschuiving op de Scheldelaan in Antwerpen werd veroorzaakt door werkzaamheden van een private ondernemer in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal in het kader van het Sigmaplan. Dat meldt de stad Antwerpen in een update.

De grondverzakking zorgde voor extra druk op zes ondergrondse leidingen, waarvan er drie in de onmiddellijke risicozone liggen. De leidingen die ruwe aardolie en butaan transporteren, werden stilgelegd, maar ze gecontroleerd drukvrij maken kan nog enkele uren duren. Ook de aardgasleiding wordt vrij gemaakt. Het risico op acuut ontploffingsgevaar zal hierdoor verminderen. In de nabijgelegen zone liggen nog twee leidingen waardoor stikstof en waterstof lopen. Ook hier worden de nodige maatregelen genomen om escalatie bij eventuele breuken te voorkomen. De tanks van het ontruimde Total worden intussen preventief beschuimd. (Belga)

Partner Content