Groen vraagt ook openheid Antwerpse N-VA-schepen over vergoedingen

Koen Kennis (N-VA), schepen van Middenstand in Antwerpen © Belga

Groen wil dat de Antwerpse schepen Koen Kennis (N-VA) alle vergoedingen openbaar maakt die hij ontvangt voor het bekleden van zijn veertig mandaten. Die zijn volgens fractieleider Wouter Van Besien allesbehalve bescheiden. Hij citeert tienduizenden euro’s aan vergoedingen bovenop zijn schepenloon. Groen eist volledige transparantie, zowel van schepen Kennis als van het volledige Antwerpse college van burgemeester en schepenen.

De Antwerpse schepen bekleedt veertig mandaten, waarvan er zeventien bezoldigd zijn. In Gazet van Antwerpen zegt Kennis dat die vergoedinegn een stuk bescheidener zijn dan de bedragen die sommige Gentse politici bleken binnen te rijven. “Het is maar hoe je het bekijkt. De bedragen die Kennis nu mondjesmaat bekend maakt, zijn helemaal niet zo bescheiden. Integendeel, zijn rekening loopt behoorlijk op”, reageert Groen-gemeenteraadslid Van Besien.

“Bij Intermixt gaat het dus om 22.000 euro per jaar, bij BAM wordt jaarlijks ongeveer 300.000 euro verdeeld over negen bestuurders. Dat is omgerekend goed voor zo’n 33.000 euro per zitje”, rekent Van Besien voor. “Of krijgt Koen Kennis deze vergoeding niet, of weigert hij ze? En bij PMV-Vlaanderen werd vorig jaar 132.274 euro verdeeld over 10 bestuurders. Dat betekent meer dan 10.000 euro per bestuurder, voor Kennis wellicht nog meer aangezien hij voorzitter is”.

De groene fractieleider citeert daarenboven nog de “waslijst aan kleinere bedragen” voor andere mandaten. De oppositiepartij vraagt Kennis en het voltallige college open kaart te spelen. “Mensen vragen eerlijkheid en transparantie, en pikken het niet dat vergoedingen ongegeneerd opgestapeld worden. Het brengt de politiek in een slecht daglicht”.

Groen vraagt ook, net als in Gent, maatregelen om “excessen zoals die van Kennis” in de toekomst te vermijden.

In Gazet van Antwerpen zegt Kennis zelf dat hij te veel mandaten heeft. “Ik bekleed veel mandaten om de eenvoudige reden dat er veel te veel intercommunales zijn. Ik zit in die raden van bestuur om dat enorme kluwen van binnenuit te veranderen. Wij zijn hard aan het werk om dat kluwen te hervormen tot eenvoudigere en transparantere structuren”, luidt het.

Partner Content