Groen! vindt timing Electrabel “niet toevallig”

(Belga) Groen!-Kamerlid Kristof Calvo noemt het “niet toevallig” dat Electrabel vandaag nieuwe juridische stappen aankondigt om de betaalde taks op de nucleaire rente van afgelopen jaren terug te vorderen. Het nakende begin van het parlementaire jaar en de regeringsonderhandelingen “mag ons echter niet tegenhouden om zo snel mogelijk stappen te zetten naar een veel hogere taks”, oordeelt hij.

Electrabel en de federale overheid liggen al langer overhoop over de belasting op de winsten die de energieproducent opstrijkt uit zijn afgeschreven kerncentrales. Het bedrijf wil de taks nu ten bewarende titel aanvechten bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. “We mogen ons echter niet laten intimideren”, reageert Calvo. Hij erkent dat het Electrabel vrij staat om de aangekondigde juridische weg te bewandelen, maar wil niet dat dit een rem wordt op het uitwerken van een “veel hogere taks”. De opbrengst daarvan kan immers de omslag naar windmolens en hernieuwbare energie stimuleren, hoopt het groene Kamerlid. Volgens Calvo ligt alle noodzakelijke informatie intussen op tafel. De Kamercommissie Bedrijfsleven kan dus “heel snel” werk maken van een hogere heffing, besluit hij. (KAV)

Partner Content