Groeiend protest tegen ‘vergevingsgezinde wegen’

© Belga

In een open brief aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts ventileren landschapsarchitecten, verkeersdeskundigen, boomdeskundigen … hun ongenoegen over de visie van het Agentschap Wegen en Verkeer over de bomen langs de weg.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AVW) wil enkel nog traaggroeiende bomen aanplanten en die snoeien eens dikker dan 10 centimeter.

De visie van AVW is ‘ridicuul’ en ‘onrealistisch’, zo valt te lezen in de open brief die meer dan 75 organisaties en vaklui uit private en openbare instellingen al ondertekend hebben. ‘Anders gezegd: bomen kort houden om ongevallen te vermijden, is even zinvol als asfalt openbreken om automobilisten trager te doen rijden. Bomen groeien nu eenmaal. Ze worden dikker en hoger’, heet dat.

‘Bomen kort houden om ongevallen te vermijden, is even zinvol als asfalt openbreken om automobilisten trager te doen rijden’

De ondertekenaars lijsten een resem argumenten op om bomen langs de gewestwegen te behouden, deels verwijzend naar studies. Zo zouden volgens een Franse studie drie op de vier bestuurders trager rijden op wegen die met bomen zijn afgeboord. Kort samengevat: “de verkeersveiligheid is absoluut niet gebaat bij minder of dunnere bomen”. Bomen kappen lost niets op, want er is bijvoorbeeld ook onverantwoord rijgedrag in het spel.

Karikatuur

Tweede steen des aanstoots is de wijze waarop de beslissing tot stand kwam. De bomendiscussie gaat al langer mee, maar de minister en de administratie leggen de argumentatie naast zich neer en voerden de tegenovergestelde maatregel in, zo luidt de klacht. Weginfrastructuur is niet enkel een zaak van ingenieurs, maar ook van ontwerpers en landschapsarchitecten. “Het forum van vakorganisaties en deskundigen vraagt minister Weyts snel actie te ondernemen en de maatregel te herzien.”

Infopunt Publieke Ruimte – dat een 40-tal gemeentebesturen, ruim 90 ondernemingen en acht Vlaamse overheidsinstellingen en beroepsfederaties vertegenwoordigt – maakte de brief maandag wereldkundig. Die werd ook ondertekend door bijvoorbeeld Bond Leefmilieu, hogescholen, boomkwekerijen en de Fietsersbond.

Voor minister Weyts maakt de kritiek een karikatuur van de plannen. “Wat we doen is een veiligheidszone hanteren. Dicht tegen de weg zetten we dunnere aanplanting en vanaf 3 meter dikkere bomen. Er zal niet minder groen zijn langs de weg, integendeel. Maar we moeten ook maximaal de combinatie maken met vergevingsgezinde wegen”, dixit de minister. Eén kleine fout aan het stuur kan immers al voldoende zijn voor een zwaar ongeval, aldus Weyts, en daarom wil hij bij nieuwe aanplantingen vlak naast de weg geen dikke bomen meer. De minister benadrukt dat het niet de bedoeling is bestaande bomen te kappen langs de weg.

Partner Content