Groei Belgische bevolking vertraagt

© Belga

De Belgische bevolking zal de komende vijftig jaar trager groeier dan eerst gedacht. De vergrijzing zal echter toenemen.

Uit de recentste statistieken van het Federaal Planbureau en de Directie Statistiek van FOD Economie blijkt dat de aangroei van de Belgische bevolking afneemt. Dat schrijft De Tijd.

De twee overheidsdiensten gingen er anderhalf jaar geleden nog vanuit dat de Belgische bevolking tegen 2060 zou aangroeien met 13.5 miljoen mensen. Op basis van latere gegevens werd dat cijfer nu teruggeschroefd naar 12,7 miljoen inwoners.

De daling is voornamelijk het gevolg van gewijzigde hypothesen wat betreft de migratie. De verwachte migratiestroom kromp onder meer door de impact van de strengere wetten inzake verblijfsvergunningen om medische of humanitaire redenen en gezinshereniging. Na een recordtoename van 80.000 migranten per jaar in 2010 zou de aangroei de komende jaren nog zo’n 60.000 bedragen. Op langere termijn zou het uitvlakken van de levensstandaard binnen de EU dat cijfer verder doen terugvallen tot 35.000 in 2020 tot 15 à 20.000 na 2030.

Het aantal geboortes blijft ongewijzigd op gemiddeld 1.81 kinderen per vruchtbare vrouw.

Het verschil tussen geboortes en sterfgevallen, het natuurlijk saldo, wordt daardoor vanaf 2050 negatief. Vanaf die datum zullen er volgens de cijfers meer mensen sterven, dan dat er geboren worden. In 2012 waren er nog ruim 22.000 meer geboortes dan overlijdens.

Het aandeel van de verschillende gewesten zou de komende vijftig jaar nauwelijks schommelen. De Vlaamse bevolking zou licht dalen van 57,5 naar 56,2 procent, ten gunste van Wallonië (32,8% in 2060) en Brussel (11% in 2060).

Vergrijzing

Doordat we allemaal ouder worden, neemt de vergrijzing in een sneller tempo toe dan eerst werd aangenomen. Het aantal 65-plussers zou toenemen met 17.4 procent in 2012 tot 25.8 procent in 2060.

De kloof in levensverwachting tussen mannen en vrouwen wordt kleiner. Voor mannen stijgt ze tot 86.7 jaar in 2060 en vrouwen worden dan gemiddeld 89.08 jaar oud. (AVE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content