Grieks referendum: “geen exit uit eurozone zonder exit uit hele Unie”

(Belga) Het verdrag van Lissabon laat niet toe dat een land de eurozone verlaat zonder dat het meteen de hele Europese Unie verlaat. Dat heeft een woordvoerster van de Europese Commissie gezegd. Daarmee voert de Commissie de druk op Griekenland nog verder op.

Toen het Lissabonverdrag in 2009 werd aangenomen, werd er voor het eerste een clausule geïntroduceerd die een exit uit de Europese Unie mogelijk maakt. “Een lidstaat kan overeenkomstig zijn grondwettelijke bepalingen besluiten zich uit de Unie terug te trekken”, staat in artikel 50 van het EU-verdrag te lezen. Voor de eurozone bestaat zo’n clausule niet. Dieper wilde woordvoerster Karolina Kottova niet op het onderwerp ingaan. Ze zei wel dat “de plaats van Griekenland in de eurozone is. We hebben daarvoor de instrumenten. De akkoorden zijn gesloten om ervoor te zorgen dat dit de realiteit kan blijven”. In Cannes worden momenteel onderhandelingen op het hoogste niveau gevoerd, zei ze. De woordvoerder van Commissaris voor Economische en Monetaire Zaken Olli Rehn voegde eraan toe dat de overschrijving van de volgende schijf noodhulp (8 miljard euro) afhangt van “het respect van Griekenland voor de engagementen die het heeft aangegaan”. Zolang daar geen zekerheid over is, kan het geld niet overgemaakt worden, voegde Amadeu Altafaj eraan toe. De Europese Commissie herhaalt daarmee haar dreigement om het reeds toegezegde geld niet over te schrijven als er referendum komt waarvan de uitkomst hoogst onzeker is. (JDE)

Partner Content