Gratis Rail Pass: geen 10 maar 12 ritten

© belga

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) en de NMBS hebben een akkoord bereikt over de gratis treinritten waarover de zogenaamde superkern het eerder eens was geraakt.

In plaats van tien ritten, is er sprake van een pass met twaalf ritten die op naam aangevraagd moet worden. Het kernkabinet heeft het voorstel aanvaard en het wordt overgemaakt aan de raad van bestuur van de NMBS.

Zoals bekend bereikte de superkern – de regeringstop en de partijen die de volmachten steunen – twee weken geleden een akkoord om elke Belg tien gratis treinritten aan te bieden. Het ging om een voorstel van de groenen, die daarmee het binnenlands toerisme wilden stimuleren. Een week later werd het akkoord bijgeschaafd. De tickets zouden op naam komen en zouden moeten worden aangevraagd. Dat zou de kostprijs van de maatregel helpen drukken.

De raad van bestuur van de NMBS verzette zich echter tegen de regeling. Het kwam uiteindelijk tot overleg tussen de spoormaatschappij en de minister en op basis van een voorstel van de NMBS kwamen beide partijen tot een akkoord.

6 maanden bruikbaar

De minister lichtte dat vrijdagnamiddag toe op het kernkabinet van de regering-Wilmès. Het akkoord slaat op een pass met twaalf ritten, die op naam aangevraagd moet worden via een webformulier. De gratis pass zal gedurende een periode van 6 maanden bruikbaar zijn, aan een ritme van twee ritten per maand.

De spreiding van het gebruik van de pass over een periode van zes maanden moet een betere spreiding van de reizigersstromen garanderen. De eerste reizen zullen mogelijk zijn 15 dagen na de start van de aanvragen, vanaf 17 augustus. De actie zal ondersteund worden door een communicatiecampagne die de rol van de trein als openbaarvervoersmiddel voor toeristische, commerciële, recreatieve, sociale en culturele doeleinden benadrukt.

Bij Groen reageert Kamerlid Kim Buyst tevreden op het akkoord. ‘De twaalfrittenkaart geeft een boost aan binnenlands toerisme en zorgt voor financiële steun aan de NMBS. De spreiding in de tijd zorgt er voor dat de veiligheid van het personeel en de treinreizigers altijd wordt gegarandeerd. Met ’tournée nationale’ helpen we om het vertrouwen te herstellen na de coronacrisis, extra files te vermijden en het binnenlands toerisme aan te moedigen’, zegt Buyst.

N-VA is gekant tegen de maatregel. ‘Pure geldverspilling’, vindt Kamerlid Tomas Roggeman

Partner Content