Graaicultuur bij repatriëringen: inspectie zei al in 2006 dat er ‘geen interne controle is’

© BELGA

Minister Jambon krijgt kritiek van CD&V, omdat hij niet voldoende zou gecommuniceerd hebben over het rapport rond graaicultuur bij de politiediensten die instaan voor de gedwongen repatriëring van illegalen. Nu blijkt dat er ruim tien jaar geleden ook al een soortgelijk rapport was.

Gisteren bracht VTM Nieuws een rapport van de Algemene Inspectie naar buiten, dat volgens VTM beschrijft dat sommige politieagenten die instaan voor de gedwongen repatriëring zichzelf allerlei voordelen toekennen tijdens de verwijderingsopdrachten.

Volgens VRT Nieuws was er in 2005 al een soortgelijk rapport, dat spreekt over een ‘zekere normvervaging’ binnen het korps, waaronder alcoholmisbruik en bezoeken aan prostituees in het buitenland. Bovendien circuleren op het internet foto’s waarop agenten ‘compromitterende gedragingen tentoon stellen’, waarmee ze volgens de inspectiediensten in 2006 zouden kunnen worden gechanteerd. .

Volgens VRT Nieuws luidde de conclusie tien jaar geleden ‘dat er geen interne controle is’.

Dubai en Bangkok

Uit het rapport dat nu opdook, zou blijken dat de agenten vliegtuigtickets boeken in businessclass en in dure hotelkamers logeren, allemaal op kosten van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die de opdracht tot repatriëring geeft. In bepaalde gevallen werden er ook prostituees bezocht, kortingskaarten gebruikt, frequent flyer miles verzameld en taxfree gewinkeld, nog altijd op kosten van DVZ. Het rapport spreekt van ‘normvervaging’. De leidinggevenden van de betrokken dienst zouden ‘hun ogen sluiten voor onaangepast gedrag door medewerkers in het buitenland’.

Eén conclusie in het rapport is positief: de escorteurs voeren hun verwijderingsopdrachten professioneel en humaan uit. ‘Maar daar blijft het bij’, meldt VTM, dat ook nog deze passage uit het rapport citeert:

‘Er zijn sterke vermoedens van onaangepast gedrag die los staan van verwijderingsopdrachten op zich, bijvoorbeeld het solliciteren van seksuele diensten tijdens zendingen in het buitenland, ‘fraude’ bij het opmaken van administratieve documenten, alcoholmisbruik, ‘chantage’.’

Peter De Waele, woordvoerder bij de federale politie, laat weten dat er intussen nieuwe afspraken zijn gemaakt met de Dienst Vreemdelingenzaken.

‘Goed dat het is uitgekomen’

‘Het is juist zeer goed dat de graaicultuur binnen de politiedienst die instaat voor repatriëringen, aan het licht is gekomen. Dat bewijst dat de politie een zelfkritische organisatie is, die zichzelf in vraag stelt’. Dat zegt Olivier Van Raemdonck, de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

‘De commissaris-generaal van de federale politie heeft die audit zelf gevraagd, omdat er voortdurend halve en hele waarheden de ronde deden over het functionering van die dienst. Daaruit blijkt dat de politie een zelfkritische organisatie is, die zichzelf in vraag stelt. Dat kunnen we alleen maar toejuichen’, aldus het kabinet-Jambon. Volgens Van Raemdonck worden de aanbevelingen in het rapport ter harte genomen, en komt er ook een stuurgroep die de situatie ‘van nabij opvolgt’.

CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri viel naar eigen zeggen ‘van haar stoel’: ‘Ik wist dat het rapport er was, maar het werd maar niet vrijgegeven. Al in december heb ik een vraag gesteld aan de minister over het rapport, maar ik heb moeten blijven aandringen. Vorige week woensdag heb ik de vraag opnieuw gesteld of we dat rapport konden krijgen en wat daarin stond.’

Maar minister Jambon wou het rapport niet geven, zegt Lanjri. ‘Meer nog: ik heb naar de bevindingen over het rapport gevraagd, maar over wat maandag in het nieuws is verschenen over die graaicultuur heeft de minister met geen woord gerept.’

Volgens het CD&V-Kamerlid komt op die manier de controlerende functie van het Parlement in het gedrang. ‘Parlementsleden moeten kunnen nagaan of alles goed functioneert, en daarom hebben we inzage nodig in dergelijke rapporten. Het stoort mij dat de minister het rapport had en dat hij de inhoud ervan selectief heeft weergegeven, om het vriendelijk te zeggen.’

Jambon ontkent formeel aan VRT Nieuws. Hij verwijst daarbij naar het verslag van de bevoegde Kamercommissie vorige week. Daarin wordt Jambon geciteerd: ‘Indien het parlement erom verzoekt, zal het rapport worden meegedeeld.’ Als het rapport ter beschikking wordt gesteld van het parlement, dan moet dan volgens Jambon wel gebeuren via een strikte procedure die geheimhouding garandeert.

‘Kleine minderheid’

Volgens politievakbonden NSPV en VSOA heerst de graaicultuur binnen de politiedienst die illegalen repatrieert, slechts bij een ‘erg kleine minderheid’ van de agenten.

‘Het is goed dat die audit eindelijk is gebeurd. We horen al jaren geruchten, en nu heeft de politie eindelijk het lef gehad om de zaken zelf te onderzoeken’, zegt Vincent Houssin van VSO. ‘De meeste van die repatriëringen gaan niet naar vakantiebestemmingen, geloof me vrij’, zegt Houssin.

Houssin pleit voor een strenge aanpak van de betrokken agenten. ‘Als de feiten worden bewezen, moet die groep streng worden aangepakt en eventueel worden verwijderd, zodat de andere agenten hun werk wél goed kunnen blijven doen’. Hij vraagt ook dat de verantwoordelijken binnen de eenheid, die jarenlang ‘de andere kant op keken’, worden aangepakt.

Tot slot vragen de bonden ook inzage in het auditrapport, ‘om mee te kunnen nadenken over beleidsprocessen’. ‘Het lijkt me logisch dat wij daar als sociale partners in betrokken worden”, besluit Carlo Medo van de NSPV.

Partner Content