Werkgevers erkennen verantwoordelijkheid bij burn-out

Burn-out © Thinkstock

Twee op de drie Belgische werknemers ervaren overmatige stress op het werk. De meeste werkgevers erkennen dat ze een belangrijke verantwoordelijkheid dragen en dat is goed, want burn-outbewuste organisaties kunnen het aantal gevallen verminderen.

Twee op de drie Belgische werknemers ervaren overmatige stress op het werk. Een op de vier heeft daardoor meerdere klachten zoals hoofdpijn, slaapstoornissen en concentratieverlies. Ruim 95 procent van de werkgevers erkent dat ze een belangrijke verantwoordelijkheid draagt in de problematiek. Volgens hen ligt minstens de helft van de oorzaken van burn-out in de eigen organisatie. Die erkenning is positief, want aandacht voor burn-out loont, aldus onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij 2.088 loontrekkenden en 595 HR-managers en directeurs.

Stijging met 18,5 procent

In België ervaart 64 procent van de werknemers stress op het werk. Dat is een stijging met 18,5 procent in vergelijking met 2010. Bijna alle werknemers die aangeven stress te ervaren, achten die schadelijk voor hun gezondheid (97 procent).

We kunnen spreken van “overmatige” stress, aldus Securex. Bij 27 procent van alle werknemers leidt dit tot meerdere spanningsklachten en bijna een op de tien werknemers (9,2 procent) kampt met een reële burn-out.

Opvallend is dat kort geschoolden meer spanningsklachten door stress ondervinden dan lang geschoolden (31 versus 24 procent). Dat verschil wordt verklaard door de mate van autonomie in de job. Door minder inspraak, flexibiliteit en zicht op context en organisatie, ervaren kort geschoolden meer stress. Vooral grote organisaties (83 procent), met meer dan 500 werknemers, kennen de laatste vijf jaar een stijging van het aantal burn-outs, tegenover 52 procent van de kleine organisaties.

Permanente bereikbaarheid

Voor bijna acht op tien van de werkgevers is de toename van werknemers met burn-out te wijten aan een stijging van de werkdruk. Ongeveer de helft (46 procent) van de werkgevers wijst op het fenomeen van quasi permanente bereikbaarheid door het gebruik van de moderne communicatiemedia. Ook de enorme informatiestroom en de talrijke keuzemogelijkheden waarmee de werknemer wordt geconfronteerd, liggen voor 41 procent van de werkgevers mee aan de oorsprong van het stijgend aantal burn-outs.

Bijna de helft (47 procent) van de grote organisaties en een op de vier van de kleine organisaties voert een burn-outbeleid. En met succes, want burn-outbewuste organisaties slagen erin het aantal gevallen te verminderen. Vanaf dit jaar willen de meeste grote organisaties (acht op tien) en ook vele kleine organisaties (zes op tien) concrete maatregelen nemen tegen burn-out. (Belga/WB)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content