De vraag naar genetische pre-implantatiediagnostiek (een techniek om genetische afwijkingen op te sporen in eicellen of embryo's) zit in de lift. Het centrum menselijke erfelijkheid in UZ Leuven heeft een nieuwe techniek ontwikkeld waarbij niet langer voor elke genetische aandoening en voor elk embryo een specifieke test gemaakt moet worden. De wachttijd om een embryo te laten onderzoeken op genetische afwijkingen wordt korter en meer afwijkingen kunnen worden opgespoord. De test is een wereldprimeur.

Specifieke test

PGD is een techniek om genetische afwijkingen op te sporen in embryo's, na invitro fertilisatie. Van alsmaar meer ziekten is de genetische oorzaak gekend, zoals bij spierziektes of erfelijke borst- en darmkanker, waardoor er steeds meer koppels beroep doen op PGD. Zo kunnen ze de overdracht van de aandoening naar het kind vermijden.

Normaal gezien moet de onderzoeker voor elke genetische aandoening een test ontwikkelen die ook nog specifiek is voor elke familie. Die voorbereiding vraagt veel werk en duurt gemiddeld 3 tot 6 maanden.

Geen maandenlange voorbereidingstijden

Reporters
© Reporters

Een onderzoeksteam van het Leuvens centrum menselijke erfelijkheid ontwikkelde onder leiding van prof. dr. Thierry Voet en prof. dr. Joris Vermeesch een nieuwe generische methodiek. Deze methode laat toe om alle geërfde genetische aandoeningen te analyseren in een embryo. Er zijn dus geen maandenlange voorbereidingstijden meer en koppels kunnen sneller worden geholpen.

Bovendien kan de nieuwe test alle mogelijke genetische aandoeningen opsporen, inclusief complexere afwijkingen die de traditionele testen niet konden vinden. Tenslotte kan de test ook chromosomale afwijkingen in het embryo detecteren.

Veel betrouwbaarder

Tot nu was de genomische analyse van één enkele cel afkomstig van het embryo drie dagen na de bevruchting heel gevoelig voor fouten. De nieuwe analysemethode filtert die fouten grotendeels weg, waardoor de resultaten veel betrouwbaarder zijn. Bij een vergelijkende studie met de klassieke methodes toont de nieuwe analysetechniek een betere gevoeligheid.

Het vernieuwende karakter van de methode leidde al tot de prijs voor het beste en meest beloftevolle onderzoeksproject tijdens het jaarlijkse congres van de Amerikaanse vereniging van humane genetica en werd gepubliceerd in The American Journal of Human Genetics.

De techniek wordt sinds januari toegepast in het Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum en het centrum menselijke erfelijkheid (CME) in UZ Leuven.

Momenteel is Leuven het enige centrum wereldwijd dat de techniek aanbiedt. Er wordt samengewerkt met verschillende groepen om ook andere onderzoekers en IVF-centra toegang te bieden tot deze innovatieve methode. (Andreas De Nutte)

De vraag naar genetische pre-implantatiediagnostiek (een techniek om genetische afwijkingen op te sporen in eicellen of embryo's) zit in de lift. Het centrum menselijke erfelijkheid in UZ Leuven heeft een nieuwe techniek ontwikkeld waarbij niet langer voor elke genetische aandoening en voor elk embryo een specifieke test gemaakt moet worden. De wachttijd om een embryo te laten onderzoeken op genetische afwijkingen wordt korter en meer afwijkingen kunnen worden opgespoord. De test is een wereldprimeur.PGD is een techniek om genetische afwijkingen op te sporen in embryo's, na invitro fertilisatie. Van alsmaar meer ziekten is de genetische oorzaak gekend, zoals bij spierziektes of erfelijke borst- en darmkanker, waardoor er steeds meer koppels beroep doen op PGD. Zo kunnen ze de overdracht van de aandoening naar het kind vermijden.Normaal gezien moet de onderzoeker voor elke genetische aandoening een test ontwikkelen die ook nog specifiek is voor elke familie. Die voorbereiding vraagt veel werk en duurt gemiddeld 3 tot 6 maanden.Een onderzoeksteam van het Leuvens centrum menselijke erfelijkheid ontwikkelde onder leiding van prof. dr. Thierry Voet en prof. dr. Joris Vermeesch een nieuwe generische methodiek. Deze methode laat toe om alle geërfde genetische aandoeningen te analyseren in een embryo. Er zijn dus geen maandenlange voorbereidingstijden meer en koppels kunnen sneller worden geholpen. Bovendien kan de nieuwe test alle mogelijke genetische aandoeningen opsporen, inclusief complexere afwijkingen die de traditionele testen niet konden vinden. Tenslotte kan de test ook chromosomale afwijkingen in het embryo detecteren.Tot nu was de genomische analyse van één enkele cel afkomstig van het embryo drie dagen na de bevruchting heel gevoelig voor fouten. De nieuwe analysemethode filtert die fouten grotendeels weg, waardoor de resultaten veel betrouwbaarder zijn. Bij een vergelijkende studie met de klassieke methodes toont de nieuwe analysetechniek een betere gevoeligheid. Het vernieuwende karakter van de methode leidde al tot de prijs voor het beste en meest beloftevolle onderzoeksproject tijdens het jaarlijkse congres van de Amerikaanse vereniging van humane genetica en werd gepubliceerd in The American Journal of Human Genetics.De techniek wordt sinds januari toegepast in het Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum en het centrum menselijke erfelijkheid (CME) in UZ Leuven. Momenteel is Leuven het enige centrum wereldwijd dat de techniek aanbiedt. Er wordt samengewerkt met verschillende groepen om ook andere onderzoekers en IVF-centra toegang te bieden tot deze innovatieve methode. (Andreas De Nutte)