In het deze week uitgegeven rapport Towards More Physical Activity in Cities wijst de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erop dat meer dan 80 procent van de Europeanen tegen 2030 in een stedelijke omgeving woont. Het is de verantwoordelijkheid van deze steden om een gezonde levensstijl bij de inwoners te stimuleren.

Een gebrek aan beweging draagt bij aan een toenemend aantal sterfgevallen en zieken.

Een gebrek aan beweging draagt bij aan een toenemend aantal sterfgevallen en zieken. Het wordt ook geassocieerd met hoge kosten van de gezondheidszorg en productiviteitsverlies.

Regelmatig bewegen beschermt tegen chronische ziekten zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten en sommige soorten kanker. Het is ook een bepalende factor voor gewicht.

Wandelen en fietsen

In het rapport wordt onder meer gewezen op de dominantie van autoverkeer in steden, die vaak weinig ruimte laat voor andere manieren van transport.

De auto hoeft niet volledig uitgebannen te worden, wel moeten er meer mogelijkheden voor stadsbewoners komen om te kiezen voor alternatieve vormen van vervoer. De auteurs wijzen erop dat mensen zich gemiddeld met 5 kilometer per uur voortbewegen, en iets sneller als ze fietsen. Terwijl steden een architectuur hebben die is ontworpen voor snelheden van 50 kilometer per uur.

De openbare ruimte in steden is veelal gereduceerd tot verkeersknooppunten en parkeerplaatsen, zeggen de auteurs. 'De mogelijkheid om met deze ruimte iets anders te doen, wordt over het hoofd gezien.'

Ongelukken

Ondanks de beperkte ruimte in steden is het volgens hen goed mogelijk ook rekening te houden met andere behoeften, onder meer door veilige wandelroutes en fietspaden te creëren die gescheiden zijn van het gemotoriseerd verkeer. Van de 85.000 mensen die in 2013 omkwamen bij verkeersongelukken, ging het in 26 procent van de gevallen om voetgangers.

'Uit onderzoek blijkt ook dat mensen in buurten die ze als onveilig ervaren minder vaak naar buiten gaan. Kinderen spelen minder vaak buiten en volwassenen maken minder snel een wandeling.'

De auteurs constateren dat Europese steden in het algemeen in een goede uitgangspositie verkeren, omdat ze relatief compact zijn.

Een straat waar het goed wandelen is, is ook een straat waar mensen veel stilstaan en zitten. 'Zittende mensen zijn duidelijk niet actief, maar ze creëren wel een sociale ambiance en een informeel soort controle waarbij wandelaars zich veilig voelen.' Ook het aantal ingangen van een gebouw en de functie van de begane grond heeft invloed op de manier waarop mensen de omgeving beleven.

Megasteden

De auteurs constateren dat Europese steden in het algemeen in een goede uitgangspositie verkeren, omdat ze relatief compact zijn. In dit type steden is het eenvoudiger wandelen en fietsen te stimuleren als transportmiddel. In Azië en Afrika daarentegen tellen sommige megasteden meer dan 15 miljoen inwoners en soms zelfs meer dan 30 miljoen. In de Europese regio tellen alleen Moskou, Londen, Parijs en Istanboel meer dan 5 miljoen inwoners.

Het WHO-rapport kwam tot stand in samenwerking met het Gehl Instituut, een toonaangevend onderzoeksinstituut op het gebied van de inrichting van openbare ruimte.

In het deze week uitgegeven rapport Towards More Physical Activity in Cities wijst de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erop dat meer dan 80 procent van de Europeanen tegen 2030 in een stedelijke omgeving woont. Het is de verantwoordelijkheid van deze steden om een gezonde levensstijl bij de inwoners te stimuleren.Een gebrek aan beweging draagt bij aan een toenemend aantal sterfgevallen en zieken. Het wordt ook geassocieerd met hoge kosten van de gezondheidszorg en productiviteitsverlies.Regelmatig bewegen beschermt tegen chronische ziekten zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten en sommige soorten kanker. Het is ook een bepalende factor voor gewicht.In het rapport wordt onder meer gewezen op de dominantie van autoverkeer in steden, die vaak weinig ruimte laat voor andere manieren van transport.De auto hoeft niet volledig uitgebannen te worden, wel moeten er meer mogelijkheden voor stadsbewoners komen om te kiezen voor alternatieve vormen van vervoer. De auteurs wijzen erop dat mensen zich gemiddeld met 5 kilometer per uur voortbewegen, en iets sneller als ze fietsen. Terwijl steden een architectuur hebben die is ontworpen voor snelheden van 50 kilometer per uur.De openbare ruimte in steden is veelal gereduceerd tot verkeersknooppunten en parkeerplaatsen, zeggen de auteurs. 'De mogelijkheid om met deze ruimte iets anders te doen, wordt over het hoofd gezien.'Ondanks de beperkte ruimte in steden is het volgens hen goed mogelijk ook rekening te houden met andere behoeften, onder meer door veilige wandelroutes en fietspaden te creëren die gescheiden zijn van het gemotoriseerd verkeer. Van de 85.000 mensen die in 2013 omkwamen bij verkeersongelukken, ging het in 26 procent van de gevallen om voetgangers.'Uit onderzoek blijkt ook dat mensen in buurten die ze als onveilig ervaren minder vaak naar buiten gaan. Kinderen spelen minder vaak buiten en volwassenen maken minder snel een wandeling.'Een straat waar het goed wandelen is, is ook een straat waar mensen veel stilstaan en zitten. 'Zittende mensen zijn duidelijk niet actief, maar ze creëren wel een sociale ambiance en een informeel soort controle waarbij wandelaars zich veilig voelen.' Ook het aantal ingangen van een gebouw en de functie van de begane grond heeft invloed op de manier waarop mensen de omgeving beleven.De auteurs constateren dat Europese steden in het algemeen in een goede uitgangspositie verkeren, omdat ze relatief compact zijn. In dit type steden is het eenvoudiger wandelen en fietsen te stimuleren als transportmiddel. In Azië en Afrika daarentegen tellen sommige megasteden meer dan 15 miljoen inwoners en soms zelfs meer dan 30 miljoen. In de Europese regio tellen alleen Moskou, Londen, Parijs en Istanboel meer dan 5 miljoen inwoners.Het WHO-rapport kwam tot stand in samenwerking met het Gehl Instituut, een toonaangevend onderzoeksinstituut op het gebied van de inrichting van openbare ruimte.