Het recht op menswaardig wonen, dat vervat zit in de Belgische Grondwet en in de Vlaamse Wooncode, komt in toenemende mate onder druk te staan door de wooncrisis waar Vlaanderen al enkele jaren mee kampt.
...