Wat te doen bij vermoeden van huiselijk geweld?

In 2020 rezen de cijfers van huiselijk geweld de pan uit. Als gevolg van schaamte en het gevoel dat men toch geen kant uit kan, blijven de misdaden vaak verborgen. © GETTY

De coronamaatregelen leidden in het voorbije jaar tot een scherpe toename van meldingen van huiselijk geweld. Wat doe je als je vermoedt dat een buur of een kennis een slachtoffer is?

Huiselijk geweld is geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kan een partner, een kind, een ouder of een ander familielid zijn. De aard van het geweld gaat van ernstige bedreigingen tot lichamelijke en seksuele geweldpleging. In 2020 rezen de cijfers de pan uit. Als gevolg van schaamte en het gevoel dat men toch geen kant uit kan, blijven de misdaden vaak verborgen. Daarom spelen omstanders die geweld vermoeden een belangrijke rol in het stoppen ervan. De meeste mensen willen zich niet bemoeien en blijven aan de zijlijn staan. Of ze wensen niet betrokken te geraken of vrezen dat de geweldpleger zich tegen hen zal keren. Dat is allemaal heel begrijpelijk. Omstanders kunnen het geweld ook niet oplossen – dat is de taak van hulpverleners. Ze kunnen wel ondersteunen of een poging ondernemen om een gesprek aan te gaan. Enkele tips.

Wat te doen bij vermoeden van huiselijk geweld?
© GETTY

Wat kun je als omstander doen?

– Uit je bezorgdheid.

– Vraag op een rustig moment en op een rustige plek of je iets kunt doen.

– Ga via een omweg: spreek over moeilijkheden die je zelf al hebt gehad met relaties of met opvoeding.

– Ga voorzichtig te werk en stel open vragen.

– Maak duidelijk dat je deur openstaat en dat je altijd bereid bent tot een babbel.

– Neem je gesprekspartner ernstig en dring je eigen standpunten niet op.

– Bespreek samen welke oplossing hij of zij ziet zitten.

– Het initiatief om hulpverlening, zoals een relatietherapeut, in te schakelen, moet van hem of haar zelf komen.

– Maak het slachtoffer attent op de mogelijkheid van professionele hulp.

– Raak niet ontmoedigd als de situatie niet meteen verandert.

– Blijf contact houden.

– Bied praktische hulp aan, waar dat eventueel kan.

– Houd de informatie vertrouwelijk.

Wat doe je beter niet?

– Doe nooit alsof er niets aan de hand is.

– Minimaliseer het geweld niet.

– Zeg niet dat het wel zal overwaaien en maar een fase is.

– Wees voorzichtig met wat je belooft. Als je gevraagd wordt niets door te vertellen aan buren of familie, houd je daaraan.

BRON: vzw Zijn, beweging tegen geweld www.vzwzijn.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content