Voorzitster Boerenbond: ‘Ik blijf ervan overtuigd dat ons Belgisch vlees goed en veilig is’

© BelgaImage

De Boerenbond wil haar leden niet per se richting schaalvergroting duwen, zegt voorzitter Sonja De Becker. ‘Alle bedrijfsvormen zijn voor ons waardevol, zolang ze een correct inkomen opleveren voor de boer.’

Na het zoveelste voedselschandaal stel ik me de vraag welk vlees ik het best kies. Is er een keurmerk voor vlees, of ga ik resoluut voor bio? (Barbara Vermeiren, Gent)

Sonja De Becker: Ieder moet voor zichzelf uitmaken of hij kiest voor bepaalde keurmerken of manieren van produceren (bio of niet). Maar al het voedsel wordt streng gecontroleerd: door de bedrijven zelf, hun klanten, externe controlediensten en de overheid. Helaas is geen enkel systeem waterdicht, en daar maken fraudeurs gebruik van. Dat is frustrerend, omdat ik ervan overtuigd blijf dat ons Belgisch vlees goed en veilig is. Na elke crisis werden de controles versterkt en de mazen van het net dichter getrokken. Ook nu moeten we lessen trekken: vooral de coördinatie tussen de verschillende controlerende instanties kan nog beter.

Waarom schakelt de Boerenbond haar politieke contacten niet in om wetten te maken die het verkopen van voedsel onder een bepaalde prijs onmogelijk maken? (Georges Jorge, Zaventem)

De Becker: Er bestaat een verbod op verkoop met verlies aan de consument. Dat willen we absoluut behouden. Het beschermt de boer tegen een prijzenslag zonder einde. Als klant mis je misschien de kans op nog goedkoper vlees, maar op termijn wordt niemand daar beter van. Tussen bedrijven mag wel met verlies verkocht worden, dat is helaas onvermijdelijk. Land- en tuinbouwers produceren nu eenmaal verse producten, die op de markt gebracht moeten worden als ze oogst- of slachtklaar zijn. Als ze dan niet kunnen verkopen, omdat het een slecht economisch moment is, zijn ze nog slechter af. We streven wel naar contracten op langere termijn, die kostendekkende verkoopprijzen garanderen en rekening houden met extra kosten, voor beter dierenwelzijn bijvoorbeeld.

u003cstrongu003eDe Becker: u003c/strongu003eHet antibioticagebruik in de veeteelt is al enkele jaren aan het dalen. Het preventieve gebruik is al volledig gebannen

Waarom wordt er nog altijd zo veel antibiotica gebruikt in de veeteelt? (Guido Van Hiel, De Klinge)

De Becker: Het antibioticagebruik in de veeteelt is al enkele jaren aan het dalen. In 2016 heeft de volledige sector, samen met de bevoegde ministers, daarover een convenant afgesloten. De verkoop en het gebruik van antibiotica worden systematisch gemonitord. Het preventieve gebruik is al volledig gebannen: het mag enkel na diagnose door een dierenarts. Daardoor is het gebruik via gemedicineerde diervoeders in vijf jaar tijd gehalveerd. Al mag de slinger niet doorslaan: antibiotica blijven nodig om zieke dieren te behandelen.

In 2014 werd gekozen voor schaalvergroting: enkel bedrijven met minimaal 20 kalven per jaar konden nog subsidies krijgen. Nu wil men producent en consument dichter bij elkaar brengen. Een spreidstand? (Wim Impens, Ressegem)

De Becker: De overheid heeft er, in overleg met de sector, inderdaad voor gekozen om enkel ‘actieve’ landbouwbedrijven te subsidiëren. De drempel is trouwens niet gigantisch: een bedrijf met 20 zoogkoeien is nog steeds klein, zeker in Europees perspectief. Met die grens kozen we ervoor om de sector te professionaliseren: meer focus op bedrijfsvoering en technische resultaten, meer aandacht voor kwaliteit, voedselveiligheid, dierenwelzijn… Maar dat wil niet zeggen dat consument en producent ver van elkaar staan. Er zijn bijvoorbeeld heel wat Vlaamse bedrijven met een aardige omvang die toch kiezen voor hoeveverkoop.

VRAAG VAN DE WEEK:

Op welke manier en met welke middelen kan de Boerenbond de rechtstreekse verkoop van vlees tussen producent (boer) en consument stimuleren? (Paul Steyaert, Berlare)

De Becker: Wij investeren, samen met Cera en KBC, al meer dan 15 jaar in het Innovatiesteunpunt. Een van hun succesvolle vernieuwingen is het korteketenconcept, waarbij boeren rechtstreeks verkopen aan consumenten. In tegenstelling tot het beeld dat vaak van de Boerenbond opgehangen wordt, is onze voorlichting en ondersteuning aan boeren niet alleen gericht op groei en schaalvergroting. Als Boerenbond willen wij geen keuzes maken voor onze leden, maar instrumenten en kennis ter beschikking stellen, zodat ze zelf de keuze kunnen maken die het best bij hun wensen en ambities past. Alle bedrijfsvormen zijn voor ons waardevol, op voorwaarde dat ze een correct inkomen opleveren voor de boer.

VOLGENDE WEEK

Grootste datalek ooit: een reden om massaal Facebook te dumpen?


Mail uw vraag voor technologiesocioloog Ben Caudron (Erasmushogeschool Brussel) naar mijnvraag@knack.be.

De inzenders maken kans op een boekenbon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

Partner Content