Voor gevorderde borstkanker is de toekomst allesbehalve roze

Vrouwen met uitgezaaide borstkanker hebben vaak het gevoel uit de boot te vallen. © Getty Images/iStockphoto
Marleen Finoulst
Marleen Finoulst Hoofdredacteur Bodytalk en arts

De borstkankermaand zit er weer bijna op. Ook in oktober 2017 hebben Pink Ribbon en Think Pink heel wat mooi werk geleverd. De vele initiatieven zamelen een aardig bedrag in voor onderzoek naar borstkanker en geven de ziekte een positief imago. Soms te positief.

De ijver om borstkanker bespreekbaar te maken, met campagnebeelden van blije vrouwen die de draad van hun leven opnieuw oppakken, zou bijna doen vergeten dat de ziekte bij bijna één op vijf vrouwen niet voorbijgaat, omdat bij hen de ziekte te ver gevorderd is op het ogenblik van de diagnose.

Vrouwen met uitgezaaide borstkanker krijgen gewoonlijk minder aandacht tijdens de borstkankermaand, terwijl precies zij die het hardst nodig hebben. Een uitgezaaide borstkanker betekent dat de tumorcellen zich op afstand verspreid hebben, ver voorbij de okselklieren (tumorcellen in de okselklieren alleen is nog geen uitgezaaide kanker): in de lever, de longen, de hersenen of de botten.

Slopende vermoeidheid

De Stichting tegen Kanker komt deze week naar buiten met de resultaten van een enquête bij 81 patiënten (80 vrouwen en één man) met uitgezaaide borstkanker. ‘Zij hebben nood aan bijkomende ondersteuning,’ vertelt Shana Cornelis, psychologe bij de Stichting tegen Kanker. ‘De meerderheid is nog steeds in behandeling, twee op de drie krijgt chemotherapie en zes op de tien slikt meerdere medicijnen per dag. De nevenwerkingen wegen op hen, vooral vermoeidheid is een veelgenoemde klacht.’

Opvallend is dat 17% van de bevraagde borstkankerpatiënten nog aan het werk is, zij het in een aangepaste functie. Ruim één op drie is met pensioen. De personen in een relatie (de helft is getrouwd) vinden dat de kanker heel wat veranderd heeft op seksueel vlak. Ook partners en kinderen krijgen het zwaar te verduren. ‘Familie en vrienden zijn erg belangrijk voor personen met een gevorderde borstkanker’, zegt Cornelis, ‘Veel borstkankerpatiënten kampen met eenzaamheid, zelfs diegenen met een relatie. De omgeving heeft niet altijd begrip en de angst bij de gezinsleden maakt dat ze vaak nog een ondersteunende rol spelen, terwijl ze daar zelf zoveel nood aan hebben.’

Veel borstkankerpatiënten kampen met eenzaamheid, zelfs diegenen met een relatie.

Psychologe Shana Cornelis, Stichting tegen Kanker

Heil elders zoeken

Patiënten met uitgezaaide borstkanker kunnen niet meer genezen, maar wel nog enkele jaren overleven. Dat zorgt ervoor dat velen hun heil zoeken in alternatieve diëten of voedingsaanpassingen.

‘Ze gaan zelf op zoek naar informatie, maar vinden moeilijk hun weg in de wirwar aan moeilijk verstaanbare of tegenstrijdige boodschappen op het internet,’ merkt Cornelis op, ‘Een overzichtelijke brochure over gevorderde borstkanker, waar bijkomende ondersteuning kan gevonden worden, zou niet slecht zijn.’

De meeste respondenten die de enquête van de Stichting tegen Kanker invulden, waren tevreden over het gesprek met hun arts op het moment van de diagnose, maar missen steun op latere momenten. Vrouwen met uitgezaaide borstkanker hebben vaak het gevoel uit de boot te vallen.

Partner Content