Het onderwijsdebat leeft. Leerkrachten zijn niet te spreken over de enorme werkdruk, ouders krijgen hun kinderen niet ingeschreven in hun school naar keuze en Vlaamse politici klagen de dalende kwaliteit van het Vlaamse onderwijs aan. Dit alles leidde de voorbije weken tot discussies over eindtermen, minimumdoelstellingen en centrale eindexamens.
...