Zowat een maand geleden dreigde het Vaticaan met sancties tegen de Broeders van Liefde omdat hun euthanasienota niet verenigbaar is met de leer van de kerk. Het Vaticaan wilde de Belgische tak van de Broeders van Liefde daarvoor uitsluiten uit de Roomse kerk.
...