De Congregatie voor de Instituten van Godgewijd Leven vraagt generaal-overste René Stockman van de Broeders van Liefde om de nodige maatregelen te nemen. Anders dreigt uitsluiting voor de Belgische tak van de Broeders van Liefde. Die krijgt een maand de tijd om zich te conformeren.

Het christelijke opinieblad Tertio pakt in zijn nieuwe editie van woensdag 9 augustus uit met het nieuws. In maart 2017 keurden de Broeders van Liefde van België een visietekst goed die euthanasie mogelijk maakte in de eigen instellingen van de orde.

De Congregatie voor de Geloofsleer wijst op de onverenigbaarheid van de euthanasienota van de Broeders van Liefde met de leer van de kerk. Eerder hadden de Belgische bisschoppen zich al uitgesproken tegen de nieuwe visietekst van de Broeders van Liefde in België over euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie.

Wegwerpcultuur

In een brief aan generaal-overste René Stockman verwijst kardinaal Gerhard Müller naar teksten van het Tweede Vaticaans Concilie en paus Johannes Paulus II over euthanasie. Ook paus Franciscus heeft zich volgens de inmiddels voormalige prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer meermaals uitgesproken tegen de "wegwerpcultuur".

De prefect voor de Instituten van Godgewijd Leven, kardinaal Joao Braz de Aviz, gaat nog een stap verder en stelt concrete maatregelen voor. De broeders die deel uitmaken van het bestuur van de organisatie Broeders van Liefde in België, worden geacht een geschreven verklaring te ondertekenen waarin zij hun volledige instemming met de katholieke leer bevestigen. Daarnaast moet het provincialaat zijn visietekst rond euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie herzien. Doen de betrokken broeders en de organisatie dat niet, dan dreigt voor de broeders wegzending uit de orde en voor de organisatie verlies van de katholieke identiteit.

Zowel de betrokken broeders als de organisatie werden door Stockman op de hoogte gebracht van de stellingname van het Vaticaan en worden verzocht binnen de maand (positief) te reageren. Ook de Belgische regio van de Broeders van Liefde, de Belgische bisschoppen en de nuntius zijn op de hoogte.

Buigen of barsten?

In maart van dit jaar keurde de orde van de Broeders van Liefde van België een visietekst goed waarin voorzien werd in een tweetrajectenbegeleiding: het traject van de beschermwaardigheid van het leven en het bieden van levensperspectief, en het traject van de autonomie van de patiënt en het respecteren van het verzoek tot euthanasie. 'Terwijl vroeger alles werd gezet op de beschermwaardigheid van het leven, is er met die nieuwe visietekst een gelijkstelling gekomen met de autonomie van de patiënt. Daardoor werd euthanasie in de eigen instellingen mogelijk', aldus Emmanuel Van Lierde, de kersverse hoofdredacteur van Tertio. Hoe het nu verder moet? Buigen of barsten? 'Niemand is gebaat met het op de spits drijven van het conflict', zegt de hoofdredacteur van tertio. 'Hopelijk vindt men via dialoog een uitweg uit dit conflict.'

De Broeders van Liefde willen de briefwisseling van het Vaticaan eerst eens rustig bekijken en met alle organen van de orde en hun instellingen intern reflecteren over wat Rome wil. 'Wij hebben kennis genomen van het schrijven van broeder René Stockman met betrekking tot de visietekst van de groep Broeders van Liefde in België op "euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie'. In deze brief werd verwezen naar mogelijke maatregelen vanuit het Vaticaan. Dit schrijven zal verder onderzocht worden in de organen van de congregatie en van de organisatie Broeders van Liefde die de visietekst goedkeurden', tot die korte mededeling beperken de Broeders van Liefde van België zich op hun website. 'We willen eerst intern afstemmen met iedereen die bij de zaak betrokken is', zegt Matthias Devriendt van de Broeders van Liefde België. 'Pas als iedereen zijn zeg heeft kunnen doen, zullen we naar buiten komen met ons antwoord.'

Over de termijn waarop die reactie te verwachten valt, kan de woordvoerder nog niets zeggen.

De Congregatie voor de Instituten van Godgewijd Leven vraagt generaal-overste René Stockman van de Broeders van Liefde om de nodige maatregelen te nemen. Anders dreigt uitsluiting voor de Belgische tak van de Broeders van Liefde. Die krijgt een maand de tijd om zich te conformeren. Het christelijke opinieblad Tertio pakt in zijn nieuwe editie van woensdag 9 augustus uit met het nieuws. In maart 2017 keurden de Broeders van Liefde van België een visietekst goed die euthanasie mogelijk maakte in de eigen instellingen van de orde.De Congregatie voor de Geloofsleer wijst op de onverenigbaarheid van de euthanasienota van de Broeders van Liefde met de leer van de kerk. Eerder hadden de Belgische bisschoppen zich al uitgesproken tegen de nieuwe visietekst van de Broeders van Liefde in België over euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie. In een brief aan generaal-overste René Stockman verwijst kardinaal Gerhard Müller naar teksten van het Tweede Vaticaans Concilie en paus Johannes Paulus II over euthanasie. Ook paus Franciscus heeft zich volgens de inmiddels voormalige prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer meermaals uitgesproken tegen de "wegwerpcultuur". De prefect voor de Instituten van Godgewijd Leven, kardinaal Joao Braz de Aviz, gaat nog een stap verder en stelt concrete maatregelen voor. De broeders die deel uitmaken van het bestuur van de organisatie Broeders van Liefde in België, worden geacht een geschreven verklaring te ondertekenen waarin zij hun volledige instemming met de katholieke leer bevestigen. Daarnaast moet het provincialaat zijn visietekst rond euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie herzien. Doen de betrokken broeders en de organisatie dat niet, dan dreigt voor de broeders wegzending uit de orde en voor de organisatie verlies van de katholieke identiteit. Zowel de betrokken broeders als de organisatie werden door Stockman op de hoogte gebracht van de stellingname van het Vaticaan en worden verzocht binnen de maand (positief) te reageren. Ook de Belgische regio van de Broeders van Liefde, de Belgische bisschoppen en de nuntius zijn op de hoogte. In maart van dit jaar keurde de orde van de Broeders van Liefde van België een visietekst goed waarin voorzien werd in een tweetrajectenbegeleiding: het traject van de beschermwaardigheid van het leven en het bieden van levensperspectief, en het traject van de autonomie van de patiënt en het respecteren van het verzoek tot euthanasie. 'Terwijl vroeger alles werd gezet op de beschermwaardigheid van het leven, is er met die nieuwe visietekst een gelijkstelling gekomen met de autonomie van de patiënt. Daardoor werd euthanasie in de eigen instellingen mogelijk', aldus Emmanuel Van Lierde, de kersverse hoofdredacteur van Tertio. Hoe het nu verder moet? Buigen of barsten? 'Niemand is gebaat met het op de spits drijven van het conflict', zegt de hoofdredacteur van tertio. 'Hopelijk vindt men via dialoog een uitweg uit dit conflict.' De Broeders van Liefde willen de briefwisseling van het Vaticaan eerst eens rustig bekijken en met alle organen van de orde en hun instellingen intern reflecteren over wat Rome wil. 'Wij hebben kennis genomen van het schrijven van broeder René Stockman met betrekking tot de visietekst van de groep Broeders van Liefde in België op "euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie'. In deze brief werd verwezen naar mogelijke maatregelen vanuit het Vaticaan. Dit schrijven zal verder onderzocht worden in de organen van de congregatie en van de organisatie Broeders van Liefde die de visietekst goedkeurden', tot die korte mededeling beperken de Broeders van Liefde van België zich op hun website. 'We willen eerst intern afstemmen met iedereen die bij de zaak betrokken is', zegt Matthias Devriendt van de Broeders van Liefde België. 'Pas als iedereen zijn zeg heeft kunnen doen, zullen we naar buiten komen met ons antwoord.' Over de termijn waarop die reactie te verwachten valt, kan de woordvoerder nog niets zeggen.