Vanaf 2022 meer artsen (1.320) toegelaten

© gf
Geert Verrijken
Geert Verrijken Redactiedirecteur-hoofdredacteur Artsenkrant

De verdeling van het federale quotum over Nederlands- en Franstalige artsen vormt een precedent. Voor het eerst wordt namelijk de traditionele 60/40-verhouding losgelaten.

In een nieuw advies verhoogt de federale planningscommissie het quotum artsen dat in 2022 Riziv-activiteiten mag uitoefenen tot 1.320 eenheden. De Vlaamse gemeenschap heeft recht op 745 artsen, de Franse gemeenschap op 575 dokters.

De planningscommissie voor het medisch aanbod keurde het advies goed op 26 april en stuurde het door naar minister Maggie De Block (Open VLD). Daar wordt het momenteel bestudeerd. Artsenkrant kon het reeds inkijken.

Eigen werkmethode

Andermaal worden meer artsen tot het beroep toegelaten want tussen 2018 en 2021 ging het federaal ‘slechts’ over 1.230 dokters waarvan 738 (240 huisartsen) voor de Vlaamse en 492 (160 huisartsen) voor de Franstalige gemeenschap.

Dit advies is ook het eerste dat tot stand kwam onder leiding van professor Brigitte Velkeniers (UZ Brussel). Het hanteert een ‘heel eigen werkmethode’. Zo houdt men bij de toekomstprojecties rekening met tal van parameters zoals studentenmobiliteit, vervrouwelijking, lagere activiteitsgraad van vrouwelijke artsen ten opzichte van de mannelijke collega’s, vergrijzing van de bevolking enz. Wel blijft de contingentering enkel van toepassing op artsen met een diploma van een Belgische universiteit.

Via een mathematisch model maakte de administratie voor 29 specialismen projecties over de evolutie van het aantal actieve artsen en hun dichtheid ten aanzien van de bevolking. Uiteindelijk kwam men zo dus aan het globale quotum van 1.320 artsen, verder opgedeeld in 745 Nederlandstalige en 575 Franstalige artsen. Sinds de zesde staatshervorming mag de federale planningscommissie niet verder gaan. Ze kan enkel nog adviseren over globale quota, niet meer over subquota per specialisme.

Precedent

De planningscommissie wil met het nieuwe quotum “de stabiliteit van de medische workforce op middellange termijn garanderen.” 305 van de 745 Vlaamse artsen waarop de Vlaamse gemeenschap in 2022 recht heeft, zouden huisartsen zijn. In het verslag van de vergadering merkt de Vlaamse gemeenschap op dat “dit aantal huisartsen nu reeds ingevuld is met het aantal artsen dat hiervoor dit jaar gekozen heeft in twee van de drie Vlaamse universiteiten. Het is dus onvoldoende. De attractiviteit van de dynamiek in de huisartsgeneeskunde mag niet worden gebroken.” De vertegenwoordigers van de Franse gemeenschap delen die mening. Gezien die consensus geeft de planningscommissie in het advies “het signaal om een belangrijkere plaats voor te behouden aan de huisartsen binnen het federale quotum.”

Een belangrijke nieuwigheid vermeldt het advies niet. Of toch niet expliciet. De verdeling van het federale quotum over Nederlands- en Franstaligen vormt een precedent. Voor het eerst wordt namelijk de traditionele 60/40-verhouding losgelaten. De Vlaamse gemeenschap heeft in 2022 met 745 artsen slechts recht op 56,5% van het federale contingent, de Franse gemeenschap gaat met 575 artsen naar 43,5%. (Artsenkrant)

N-VA: ‘Onaanvaardbaar, dit is Belgische surrealisme ten top’

“Onaanvaardbaar”, reageren N-VA- Kamerlid Valerie Van Peel en nationaal secretaris Louis Ide. “Na decennia van non-beleid aan Waalse kant en federale toegevingen onder PS-beleid – met een overschot aan artsen in Wallonië tot gevolg – nu durven voorstellen om deze verdeling in het voordeel van Wallonië te veranderen, getuigt van een onvoorstelbare wereldvreemdheid. We rekenen op het gezond verstand van bevoegd minister Maggie De Block om dit advies van tafel te vegen. Dit dossier is het Belgische surrealisme ten top.”


Het aantal artsen wordt in België sinds eind jaren tachtig beperkt om overconsumptie tegen te gaan. Vlaanderen richtte een ingangsexamen in om te voldoen aan de quota die haar federaal werden opgelegd, Wallonië niet. ‘Onder de PS werden de quota verhoogd naargelang het Franstalige probleem, om op die manier hun teveel aan artsen alsnog te laten erkennen. Op dit moment kunnen afgestudeerde artsen in principe niet meer rekenen op een erkenning. Maar minister De Block heeft een compromis klaar, waarbij de Waalse studenten die nu al aan de studie zijn begonnen alsnog erkend kunnen worden.’


‘De verdeling van het aantal artsen tussen Vlaanderen en de Franse Gemeenschap is sinds jaar en dag vastgelegd volgens een 60/40 verhouding’, stelt Ide. ‘Maar nu blijkt de planningscommissie aan die verdeling te tornen.’ Hij benadrukt het feit dat het voorstel niet door iedereen werd goedgekeurd. ‘Twee van de tien leden stemden tegen. Dat hadden er twaalf moeten zijn.’


‘Een kaakslag voor de duizenden Vlaamse studenten die niet aan hun studies zijn kunnen beginnen.’

Partner Content