Terwijl de lucht tijdens de eerste lockdown plots opvallend proper proefde, zou dat in de toekomst weleens kunnen omslaan. Na het opheffen van de strikte lockdonwmaatregelen deze zomer, kropen we weer massaal de auto in ten nadele van het openbaar vervoer. Uit onderzoek blijkt dat de filedruk en dus de verkeersemissies in de meeste steden toenam en ook het energieverbruik in de huizen steeg door het aanhoudende telewerk, terwijl werkgevers hun kantoren blijven verwarmen.
...

Terwijl de lucht tijdens de eerste lockdown plots opvallend proper proefde, zou dat in de toekomst weleens kunnen omslaan. Na het opheffen van de strikte lockdonwmaatregelen deze zomer, kropen we weer massaal de auto in ten nadele van het openbaar vervoer. Uit onderzoek blijkt dat de filedruk en dus de verkeersemissies in de meeste steden toenam en ook het energieverbruik in de huizen steeg door het aanhoudende telewerk, terwijl werkgevers hun kantoren blijven verwarmen. Op de koop toe blijkt door luchtvervuiling het risico om te sterven aan covid-19 toe te nemen met gemiddeld 15 procent wereldwijd. Voor België gaat het om 21 procent, zo blijkt uit een studie van het Duitse instituut Max Planck. Nog meer dan covid-19 tast luchtvervuiling zo goed als elk orgaan en elke cel in ons lichaam aan. De schade is het resultaat van vervuilende stoffen (stikstofdioxide, zwaveldioxide, koolstofmonoxide en ozon) die ontstekingen veroorzaken in het lichaam en ultrafijne partikels die in het bloed komen en zo in de hersenen, lever, milt en nieren belanden.In de negen maanden dat het coronavirus ondertussen onder ons is, vielen er meer dan 1 miljoen doden wereldwijd door het virus. Luchtvervuiling is jaarlijks verantwoordelijk voor bijna 9 miljoen sterfgevallen in de wereld. De lucht was 100 jaar geleden weliswaar slechter dan vandaag, maar tegenwoordig wordt een gigantische hoeveelheid mensen gedurende lange tijd hieraan blootgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) krijgt 90 procent van de wereldbevolking te maken met slechte buitenlucht. Wetenschappers spreken daarom van een 'pandemie' van luchtvervuiling.'Er is een verband tussen de blootstelling aan vervuilde lucht en het ontwikkelen van een hoge bloeddruk. De mechanismen die bij luchtvervuiling tot de hoge bloeddruk leiden zijn infecties en oxidatieve stress. Een hoge bloeddruk vormt een grote risicofactor voor hartziektes en beroertes. Bij kortetermijnblootstelling aan zwaveldioxide (komt vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen) en fijn stof (komt vooral vrij bij gebouwenverwarming, land- en tuinbouw en verkeer) is het verband met hypertensie het sterkst. Op langere termijn blijkt vooral stikstofdioxide, dat bij verkeer en industrie vrijkomt, een groter risico in te houden. Luchtverontreiniging beschadigt de luchtwegen, leidt tot ontstekingen, de vorming van littekenweefsel en verhoogt het risico op overgevoeligheid en astma. Jaarlijks ontwikkelen vier miljoen kinderen wereldwijd astma als gevolg van de luchtvervuiling die wordt veroorzaakt door personenwagens en vrachtverkeer. Dat zijn 11.000 kinderen per dag. Astma wordt gelinkt aan de uitstoot van stikstofdioxide.Vervuilde lucht verhoogt het risico op (long)kanker, al blijft roken de grootste impact hebben op de ontwikkeling van longkanker. Vooral fijne deeltjes in de lucht zijn schadelijk voor de longen.Uit onderzoek blijkt dat bij ratten die vervuilde lucht inademen het cholesterolniveau bijna dubbel zo hoog is als dat van de controlegroep. Verschillende metabolische disfuncties bij de ratten kunnen bovendien tot obesitas leiden. De nakomelingen van zwangere ratten blijken na acht weken ook significant zwaarder in vergelijking met de andere groep. Meer onderzoek is nodig om voor mensen dezelfde conclusies te trekken. Recente epidemiologische gegevens wijzen op een belangrijk verband tussen luchtvervuiling en cardiovasculaire aandoeningen. Dieselpartikels blijken bijzonder agressief en verontrustend. Dieselmoteren zijn een belangrijke bron van emissie van fijne deeltjes. De (ultrafijne) micropartikels kunnen de epitheliale cellen van de longen en de wand van bloedvaten passeren en zo het cardiovasculaire systeem aantasten. Luchtvervuiling, vooral fijn stof, zou het risico op doodgeboortes verhogen. Men spreekt van doodgeboortes als de baby dood geboren wordt na 24 weken zwangerschap. Daarnaast zijn er meer vroeggeboortes en hebben baby's een grotere kans op een te laag geboortegewicht als hun moeder tijdens de zwangerschap is blootgesteld aan luchtvervuiling. Wie langdurig is blootgesteld aan luchtvervuiling, loopt veel meer risico om te overlijden aan covid-19. Dat blijkt uit een grootschalige analyse van de coronasterfgevallen in de VS. De studie door de gezaghebbende Harvard-universiteit ontdekte dat een verhoging van amper 1 microgram fijn stof per kubieke meter leidt tot een stijging met 15 procent in de mortaliteit.Er bestaat een significant verband tussen luchtvervuiling en diabetes. Luchtvervuiling zou de productie van insuline verminderen en ontstekingen veroorzaken. Het lichaam kan daardoor geen bloedglucose in energie omzetten. Luchtvervuiling veroorzaakt een aanzienlijke daling in de cognitieve vermogens bij de mens. Een hoge vervuilingsgraad leidt tot opvallend slechtere scores in taal- en wiskundetests. De gemiddelde impact komt overeen met het verlies aan één jaar onderwijs. Het effect is nog groter voor senioren, vooral mensen boven de 64, voor mannen, en voor mensen met een lagere scholingsgraad. Wellicht komt dat omdat lager opgeleiden vaker in de buitenlucht werken. Voor die groepen kan het verlies zelfs oplopen tot enkele jaren.Uit een studie blijkt dat het risico op dementie stijgt bij mensen die naast een drukke weg wonen.Bron: American College of Chest Physicians