Dagelijks worden we blootgesteld aan een cocktail van chemische stoffen waarin ook vaak zogenaamde hormoonverstoorders zitten. Stoffen als pesticiden, brandvertragers en parabenen bootsen de natuurlijke hormonen in ons lichaam na of grijpen in op hun werking. Al in 2002 omschreef de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een hormoonverstoorder als een lichaamsvreemde stof die de hormonale huishouding van mens en dier (en hun nageslacht) flink kan ontregelen. Ondertussen zijn er al zo'n 800 chemische stoffen die erkend worden als hormoonverstoorder. Ze zitten in cosmetica, bewerkte voedingsproducten, maar ook in de lucht, de bodem en het drinkwater.
...